Kolínské sportovní dny ZŠ

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

3.6.2019

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Antonín Morávek
Lékař ČČK

Startují

ročníky 2003 - 2005
ročníky 2005 - 2007
ročníky 2003 - 2005
ročníky 2005 - 2007
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Žáci 60 m, 1000 m, výška, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 1000 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 800 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

V každé disciplíně (včetně čtyřboje v nejmladší kategorii) mohou za školu startovat maximálně 2 závodníci. Závodník může startovat maximálně ve 2 disciplínách. V nejmladší kategorii bude vyhlášeno pořadí nejen v celém čtyřboji, ale také v jednotlivých disciplínách.Definitivní přihlášku vedoucí vyplní přes internetovou přihlášku na www.atletika.cz  ve formátu dle pokynů pořadatele do pátku 1.6.2018 tak, abychom předešli velkým opravám v den závodu.

Soutěžní disciplíny:

dívky 4.-5. třída - čtyřboj (60 m, dálka, míček, 600 m)

chlapci 4.-5. třída - čtyřboj (60 m, dálka, míček, 600 m)

dívky 6.-7. třída - 60 m, dálka, výška, míček, 800 m

chlapci 6.-7. třída- 60 m, dálka, výška, míček, 1000 m

dívky 8.-9. třída - 60 m, dálka, výška, koule 3 kg, 800 m

chlapci 8.-9. třída - 60 m, dálka, výška, koule 4 kg, 1000 m

 

Technické disciplíny (dálka, míček, koule)

Všichni závodníci mají 3 pokusy, poté postupuje 8 nejlepších závodníků do finále, kde mají pouze 1 finálový pokus.

UPOZORNĚNÍ: Dohlédněte na své žáky, pokud se jim kryjí 2 disciplíny. Dodržujte pravidlo, že běžecká disciplína má přednost před technickou. U vrchníka technické disciplíny se domluvte, že daný žák odchází na běžeckou disciplínu. Vrchník Vás zařadí na konec nebo na začátek pokusů. Pokud žák nestihne pokus v daném kole pokusů, přichází o něj a nelze se s vrchníkem domluvit, že by si například odházel 2 pokusy naráz apod. Rozhodčí budou v tomto směru striktní.

60 m

Finále bude vytvořeno na základě dosažených časů z rozběhů. Do finále postupuje 8 nejrychlejších závodníků

Skok do výšky – základní výšky a zvyšování

Mladší žákyně:           115 a dále po 5 cm

Mladší žáci:                120 a dále po 5 cm

Starší žákyně:             125 a dále po 5 cm

Starší žáci:                  145 a dále po 5 cm

Základní výšky byly určeny na základě výsledků z Poháru rozhlasu. Základ je vždy určen podle 20. výkonu v pořadí Poháru rozhlasu.

POUČENÍ:

Šatny pro Vaše žáky jsou v části budovy, která je blíž k silnici. WC je k dispozici v prostoru posezení u bufetu. Ostatní šatny a prostory jsou pouze pro členy atletického oddílu.

 

Za věci odložené v šatnách (cennosti – telefony, tablety, peněženky apod.) neručíme. Šatny jsou průchozí. Za poplatek 50,-Kč si můžete cennosti odložit v závodní kanceláři.

 

Upozorňujeme, že při přistižení kteréhokoliv žáka při ničení majetku (plastové židle, vybavení šaten apod.), bude tento žák okamžitě DISKVALIFIKOVÁN ze všech atletických soutěží a současně doporučíme organizačnímu výboru KSD 2018 diskvalifikovat tohoto žáka z dalších sportů v průběhu KSD 2018.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Změny (škrtnutí chybějícího žáka a náhrada jiným žákem) povoleny v počtu max. 4 děti za školu v pondělí 3.6.2019 do 8.45 hod. v závodní kanceláři

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.219 do 31.5.2019 23:59 h.

Zdravotní služba

Zajištěna pracovníky ČČK, kteří budou umístěni v bílém stanu v blízkosti cíle.

Časový pořad

pondělí, 3.6.2019

Čas Disciplíny
00:00 čtyřboj EleH čtyřboj EleZ
09:15 60 m EleZ výška Žcm dálka Žci koule 3kg Žky
09:30 60 m EleH
09:35 Dálka EleZ
09:45 60 m Žkm Rozběh
09:55 60 m Žcm Rozběh
10:05 Kriket EleH 60 m Žky Rozběh výška Žkm dálka Žky koule 4kg Žci
10:15 60 m Žci Rozběh
10:35 800 m Žkm Běh
10:45 Kriket EleZ
10:55 800 m Žky Běh výška Žky dálka Žcm kriket Žkm
11:05 Dálka EleH
11:15 60 m Žkm Finále
11:20 60 m Žcm Finále
11:25 60 m Žky Finále
11:30 60 m Žci Finále
11:45 600 m EleZ výška Žci dálka Žkm kriket Žcm
11:55 1000 m Žcm Běh
12:05 600 m EleH
12:15 1000 m Žci Běh