Klubové závody

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ASK Dipoli Černošice Dobřichovice z.s.

Datum

6.4.2019

Místo

Černošice (Pod Školou 447, Černošice Mokropsy)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jan Sirotek 774330566 jsirotek@askcernosice.cz
Technický delegát Martin Capouch
Technický delegát Jan Sirotek 774330566 jsirotek@askcernosice.cz
Ředitel závodu Jakub Junek 775 622 550 jjunek@askcernosice.cz
Technický ředitel Tomáš Vodička 776 366 426 tvodicka@askcernosice.cz
Lékař Tomáš Vodička 776 366 426 tvodicka@askcernosice.cz
Vedoucí ceremonielu Jana Lagnerová Bálová 724 596 037 jlagnerova@askcernosice.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, dálka
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka
Atletická přípravka-dívky 60 m, dálka
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka
Žáci 60 m, dálka
Ml. žáci 60 m, dálka
Ml. žákyně 60 m, dálka
Žákyně 60 m, dálka

Technická ustanovení

Maximální počet závodníků v bězích na 60 metrů je 60. Maximální počet závodníků ve skoku dalekém je 26. Každý ze závodníků ve skoku dalekém bude mít minimálně 2 pokusy. 

Vstup na závodní plochu mají pouze závodníci a organizátoři s akreditací. Diváci a trenéři mají vyhrazené prostory mimo závodní plochu. 
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a technických ustanovení. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 11:00 hodin u hlavního vchodu na sportoviště.

Přihlášky

Přihlášky na dětské závody jsou pouze předem ONLINE na webu: www.atletika.cz a www.askcernosice.cz

Šatny

Šatny jsou k dispozici na odložení věcí pro děti a mládež v prostorech sportoviště.

Startovní listiny

Startovní listiny sprintů a skoku do dálky budou vyvěšeny na informační tabuli ve 13:00.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na webu www.askcernosice.cz 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotnickou službu zajišťuje Tomáš Vodička.

Časový pořad

sobota, 6.4.2019

Čas Disciplíny
12:00 Prezence v závodní kanceláři (U vchodu na sportoviště)
13:00 Rozcvičení dětí s trenéry
13:30 60 m EleZm dálka Žkm dálka Žky
14:00 60 m EleHm dálka Žcm dálka Žci
14:30 60 m EleZ dálka EleZm
15:00 60 m EleH dálka EleHm
15:30 60 m Žkm 60 m Žky dálka EleZ
16:00 60 m Žcm 60 m Žci dálka EleH