PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2019 a vložený závod mladší přípravky v přespolním běhu

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VS Tábor, z. s.

Datum

23.3.2019

Místo

Sportovní Areál Komora (Zóna Komora) (Sídliště nad Lužnicí, Tábor 390 05)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Václav Tipka
Ředitel závodu Lucie Šetelíková 607 292 039 setyyx@gmail.com
Hlavní rozhodčí Stanislav Gryc

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Startují

V rámci přeboru startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, mladší žáci, mladší žákyně a přípravka (2008-2009 popř.2010) z jihočeských atletických oddílů, kteří jsou registrováni v ČAS.

Závodníci z jiných krajů i neregistrovaní závodníci mohou startovat v rámci otevřeného závodu bez nároku na medaili a diplom.

Nejmladší – Mladší přípravka - (2010 a mladší) startuje v rámci vložených závodů (závodníci ročníku 2010 startující v přeborovém závodu přípravek nemohou již ve vloženém závodu startovat).

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.


Soutěž družstev

V kategorii přípravek (2008-2009) a mladšího žactva (2006-2007) bude vyhodnocena i společná soutěž 4 členných smíšených družstev z oddílů Jihočeského kraje.

Smíšené družstvo tvoří z každé kategorie 1 závodník (mladší žák, mladší žákyně, chlapec a dívka přípravky), do hodnocení se započítává součet umístění všech členů družstva v jednotlivých kategoriích,

Soupisky jednotlivých družstev musí být předány technickému delegátovi minimálně 30 minut před startem první kategorie; oddíl může postavit libovolný počet družstev.

Soutěže

Dorostenci Přespolní běh
Dorostenky Přespolní běh
Atletická přípravka-hoši Přespolní běh
Atletická minipřípravka-hoši Přespolní běh
Atletická přípravka-dívky Přespolní běh
Atletická minipřípravka-dívky Přespolní běh
Juniorky Přespolní běh
Junioři Přespolní běh
Muži Přespolní běh
Ženy Přespolní běh
Žáci Přespolní běh
Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh
Žákyně Přespolní běh

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v den závodu od 9:00 hodin do ukončení závodu v zázemí sportovního areálu Komora.

Prezentace se také uskuteční v závodní kanceláři. Každý odprezentovaný závodník/-ce/ po uhrazení startovného obdrží startovní číslo. Prezentace se uskuteční od 9:00 hodin. Závodníci/-ce/ jednotlivých kategorií se musí odprezentovat nejpozději hodinu před startem svého závodu.

Startovné

Startovné 30,- Kč za jednotlivý start. Přihlášení na místě 100 Kč.

Bude se hradit u hospodáře závodu v závodní kanceláři při prezentaci v hotovosti.

Přihlášky

Do krajského přeboru pouze přes AK na webové stránce ČAS do čtvrtka 21.03.2019 do 20:00 hodin.

Neregistrovaní závodníci na e-mail vedoucího závodní kanceláře: admin@atletikatabor.cz do čtvrtka 21.03.2019 do 20:00 hodin, eventuálně mimořádně v den závodu v závodní kanceláři nejpozději hodinu před startem příslušné kategorie za zvýšené startovné 100,- Kč!

Výdej startovních čísel

Obdrží závodníci v závodní kanceláři při prezentaci po uhrazení startovného. 

Časový pořad

sobota, 23.3.2019

Čas Disciplíny
10:00 Přípravka dívky - 1000 m Přespolní běh EleZ
10:10 Přípravka hoši - 1000 m Přespolní běh EleH
10:20 Mladší žákyně - 1500 m Přespolní běh Žkm
10:30 Mladší žáci- 2000 m Přespolní běh Žcm
10:45 Mladší přípravka dívky - 500 m Přespolní běh EleZm
11:00 Mladší přípravka hoši - 500 m Přespolní běh EleHm
11:10 1. blok vyhlášení výsledků
11:30 Starší žákyně - 3000 m Přespolní běh Žky
11:50 Starší žáci - 3000 m Přespolní běh Žci
12:10 Dorostenky - 3000 m Přespolní běh Dky
12:30 Dorostenci - 4000 m Přespolní běh Dci
13:00 Ženy, juniorky - 4000 m Přespolní běh Jky Přespolní běh Ž
13:30 Muži, junioři - 6000 m Přespolní běh Jři Přespolní běh M

Stravování

V areálu Komora je restaurace.

Parkování

Parkování před areálem komora pro osobní automobily i pro autobusy.

Další informace

Vyhrazujeme si právo na změnu časového pořadu.

Vyhlašování

První blok vyhlášení výsledků se uskuteční po skončení závodu přípravek (i mladších přípravek) a mladšího žactva další vyhlašování bude průběžné po skončení závodu jednotlivých kategorií.

Tituly a ceny

V jednotlivých kategoriích krajského přeboru, v nichž nastoupili minimálně 3 soutěžící ze 2 atletických oddílů, získávají závodníci na prvním až třetím místě medaili a diplom (v kategorii přípravek i závodníci na čtvrtém a pátém místě).

V soutěži družstev získají družstva na prvním až třetím místě pohár a diplom, jednotliví členové družstva medaili.

Ve vložených závodech obdrží závodníci na prvních třech místech od pořadatele drobné ceny.
 

Charakter a povrch tratí

Tratě jsou spíše rovné a mírně zvlněné, povrch: travnatá plocha.