Chodovská tretra - Memoriál Libora Dočkala

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

5.5.2019

Místo

Chodov (Husova 1094)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Zítka 607992873 atletikachodov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Flaška
Hospodář Karel Matička
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov
Výsledky zpracoval Denisa Dočkalová

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2012
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Junioři disk 1,75kg
Muži 100 m, 5000 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 100 m, 5000 m, koule 4kg, disk 1kg
Žáci 60 m, 800 m, výška, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., výška, koule 2kg
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., výška, koule 2kg
Žákyně 60 m, 800 m, výška, koule 3kg

Technická ustanovení

V dálce je účastnický limit 5,70m – výkon 2018 nebo hala 2019.
Upozornění – Pokud chtějí junioři a dorostenci házet diskem své hmotnosti, je třeba toto předem
nahlásit v závodní kanceláři.
Výsledek nebude započítán do celkového hodnocení mužů - OPEN

5000m
 Závod je pro registrované závodníky a závodnice atletických klubů Mistrovstvím
Karlovarského kraje
- prezentace mužů bude ukončena v 15:00 hodin !
- muži budou dle počtu přihlášených a výkonnosti rozděleni do 2 běhů – rozdělení do běhů bude
oznámeno rozhlasem v 15:15 hodin
 

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Na ploše stadionu a dráze se mohou pohybovat pouze závodníci ! Není možný vstup trenérů a diváků na plochu.

Pro diváky je vyhrazen prostor výhradně vně atletickou dráhu!

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 09:00 hodin v areálu.

Startovné

STARTOVNÉ
(Chodovská tretra)
Zdarma: členové ŠAK Chodov, žactvo chodovských škol
a ZŠ Vintířov

Předem přihlášení závodníci a závodnice (do pátku 3. 5. 2018)
? cizí žactvo (2003 a mladší ) 50,- Kč/disciplína
? ostatní (2002 a starší) 80,- Kč/disciplína

Přihlášky na místě v den závodu - nejpozději 60 minut před disciplínou:
? cizí žactvo 150,- Kč/disciplína
? ostatní 150,- Kč/disciplína
Startovné platí všichni, i pozvaní závodníci a
závodnice !

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 01.04.2019 do 03.05.2019 24h.

Neregistrovaní atleti mailem na atletikachodov@seznam.cz do čtvrtka 02.05.2019 20:00 hodin.

Rozcvičování

Při rozcvičování je nutné dbát bezpečnosti a pokynů pořadatele. Od 13:00 hodin do skončení soutěže v disku není možné rozcvičování na travnaté ploše stadionu !

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v budově stadionu.

Šatny

Šatny pouze pro převlečení jsou k dispozici v areálu stadionu. Úschova věcí není možná a pořadatel nezodpovídá za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 5.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m EleZ Rozběh 1 koule 2kg Žcm koule 2kg Žkm
10:30 60 m EleH Rozběh 1
11:00 koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Ž
11:40 60 m EleZ Finále
11:50 60 m EleH Finále
12:00 dálka M koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 7,26kg M
12:15 60 m př. Žcm Běh 1
12:30 60 m př. Žkm Běh 1
13:00 60 m Žkm Rozběh 1
13:10 60 m Žcm Rozběh 1
13:25 60 m Žky Rozběh 1 výška Žky výška Žkm
13:35 60 m Žci Rozběh 1
13:50 60 m Žkm Finále
13:55 60 m Žcm Finále
14:00 60 m Žky Finále disk 1kg Ž disk 1,75kg Jři disk 2kg M
14:05 60 m Žci Finále
14:15 100 m Ž Rozběh 1
14:25 100 m M Rozběh 1 výška Žci výška Žcm
14:40 800 m Žkm Běh 1 800 m Žky Běh 1
14:50 800 m Žci Běh 1 800 m Žcm Běh 1
15:00 100 m Ž Finále
15:10 100 m M Finále
15:50 5000 m M Běh 1
16:50 5000 m Ž Běh 1

Stravování

V areálu bude otevřen bufet s drobným občerstvením.

Parkování

Parkování je možné na parkovištích a ulicích v okolí stadionu.

Upozorňujeme, že je nutné dodržovat při parkování předpisy v silniční dopravě.

U vjezdu do areálu prodejny Penny je nutné neblokovat možnost zásobování. Parkující vozidla budou řešena Městkou policií.

Další informace

Chodovská tretra – peněžité prémie
Při překonání rekordu mítinku náleží novému rekordmanu(ce) prémie ve výši
2000,-Kč.
Při splnění limitu ČAS na ME, MS, ME U18, MS U20 bude vyplacena odměna ve
výši 1.000,-Kč.
Disk mužů a žen :
1. místo = 1300,-Kč 2.místo = 1.000,-Kč 3.místo = 700,-Kč
Koule mužů a žen:
1. místo = 1200,- Kč 2.místo = 800,- Kč 3.místo=600,- Kč
V ostatních di sciplínách mužů a žen budou vypláceny odměny nejlepším ve výši:
1. místo = 1000,-Kč
2. místo = 600,-Kč
3. místo = 400,-Kč
V plné výši pokud dosáhnou závodníci(ce)následujících výkonů:
100m – muži (11,10) ženy (12,70)
5000m - muži (15:40,00) ženy (18:15,00)
dálka - muži (6,30)
výška - muži (200cm) ženy (170cm)
disk - muži (50,00) ženy (45,00)
koule - muži (16,00) ženy (13,00)
Při nesplnění vypsaných výkonnostních limitů se odměny vyplácí pouze
do výše 50% vypsané částky.
Peněžité odměny se vyplácí s podmínkou účasti minimálně 5 závodnic, závodníků
v dané disciplíně. Pořadatel má právo finanční částky snížit v případě malého počtu
startujících nebo výrazného nesplnění výk.limitu.
Pozvaným závodníkům (závodnicím) a medailistům z M ČR dospělých v letech
2018 – 2019h může být po předchozí dohodě s ředitelem závodu vyplacen příspěvek
na dopravu až do výše 500,-Kč na osobu. Není, ale nárokový!!!