Okresní kolo Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou - Praha 7 Kategorie III a IV

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Městská část Praha 7 s OR AŠSK PRaha 7, DDM Praha 7 a OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA - oddíl atletiky PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

24.4.2019

Místo

Praha- Stromovka (Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7 venkovní stadion případně hala Otakara Jandery dle počasí)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Delegát ČAS Lukáš Fátor +420732410734
Technický delegát Martin Smetana +420602699900
Ředitel závodu Jindřich Linhart +420723304588
Lékař ČČK Praha 7
Časomíru zajišťuje Martin Smetana
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz

Startují

ročníky 2005 - 2007
ročníky 2005 - 2007
ročníky 2003 - 2005
ročníky 2003 - 2005

Kategorie III - mladší žáci, mladší žákyně

                       ročník narození 2005, 2006, 2007

                       základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií

Kategorie IV - starší žáci, starší žákyně

                       ročník narození 2003, 2004, 2005

                       základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií.

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit všechny 3 podmínky zároveň:

  • Družstvo je složeno z žáků jedné školy
  • Členové družstva musí odpovídat stupněm školy.
  • Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození. 

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Omezení startů:

Družstvo tvoří maximálně 10 závodníků/závodnic. Mohou být přihlášeni max. 2 náhradníci.

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují.

V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta. V okresních kolech mohou startovat 2 družstva za školu.

Disciplíny:       

Kategorie III - mladší žáci - 60 m, 1000 m, skok vysoký, skok daleký, hod kriketovým míčkem 150g, štafeta 4x60 m

Kategorie III - mladší žákyně - 60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, hod kriketovým míčkem 150g, štafeta 4x60 m

Kategorie IV - starší žáci - 60 m, 1500 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 4kg, štafeta 4x60 m

Kategorie IV - starší žákyně - 60 m, 800 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3kg, štafeta 4x60 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena dne 24.4.2019 pro prezentaci od 8:15 hodin do 8:45 hodin pro případné škrty.

Dohlašování na místě není možné.

 

Přihlášky

Přihláška: prostřednictvím elektronického portálu Českého atletického svazu - informace k soutěži a přihlášení naleznete v odkazu Pohár rozhlasu.

Přihlášení do systému - vytvoření účtu provedete v odkazu Český atletický svaz - Přihlášení do systému - vytvořit přihlašovací účet.

Následně po registraci a přihlášení se do systému naleznete v odkazu Kalendář akcí pod datem 24.04.2019 naši soutěž Atletické závody MČ Praha 7. Zde vyplníte účastnící se žáky a žákyně za Vaši školu.

Přihlášky je třeba v systému kompletně vyplnit v termínu od 1.4. do 19.04.2019, aby mohly být zpracovány startovní listiny a byl dodržen časový harmonogram soutěže.

Operativní úpravy jednotlivců lze provést dodatečně ve dnech 22.-23.04.2019 na e-mailu: smetana.m@upcmail.cz. Toto je však pouze prostor pro nejnutnější změny, jednotlivosti, nikoliv pro podání celé přihlášky.

V případě jakýchkoli nejasností a potřeby pomoci při registraci a přihlášení žáků je Vám k dispozici pan Martin Smetana, e-mail: smetana.m@upcmail.cz, tel. č.: 602 699 900.

V listinné podobě prosím pouze vyplňte a v den soutěže doneste přihlášku AŠSK viz příloha, na které ředitel školy potvrdí svým podpisem správnost údajů a současně zdravotní způsobilost uvedených žáků přineste přímo v den závodů. Všichni členové družstva musí být uvedeni na soupisce. Každý z účastníků musí mít s sebou kartičku pojištěnce!

Podáním přihlášky škola potvrzuje a souhlasí s využitím osobních údajů žáků pro účely realizace Atletických závodů MČ Praha 7 2019 v rozsahu: zpracování přihlášek, zpracování soutěžních rozpisů, zpracování výsledků soutěže, vyhodnocení soutěže.

Výdej startovních čísel

Výdej čísel pro dlouhé běhy bude probíhat přímo u startu dle nasazení. 

Šatny

V areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA jsou naproti hale Otakara Jandery vybudované šatny. V šatnách jsou k dispozici skříňky. Lze tedy věci uschovat ve skříňkách (nutný vlastní zámek) nebo jako v minulých ročnících využít těchto šaten k převlečení a věci si vzít s sebou na sportoviště. Doporučujeme nebrat s sebou cenné věci!

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle.Výsledky po dokončení soutěže budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu: www.atletika.cz.

Zdravotní služba

ČČK Praha 7

Časový pořad

středa, 24.4.2019

Čas Disciplíny
09:00 60 m Žkm Běh 1 výška Žci Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žky Finále
09:20 60 m Žky Běh 1 výška Žkm Finále kriket Žkm Finále
09:40 60 m Žcm Běh 1
10:00 60 m Žci Běh 1 výška Žcm Finále dálka Žky Finále
10:15 dálka Žkm Finále koule 4kg Žci Finále
10:30 600 m Žkm Finále kriket Žcm Finále
10:40 800 m Žky Finále
10:50 1000 m Žcm Finále
11:00 1500 m Žci Finále výška Žky Finále dálka Žci Finále
11:30 4x60 m Žkm Běh 1
11:45 4x60 m Žky Běh 1
12:00 4x60 m Žcm Běh 1
12:15 4x60 m Žci Běh 1

Další informace

Družstvo je vedeno ved. starším 18 let, který zodpovídá za kázeň družstva, případné škody na majetku OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA vzniklé neukázněností žáků a udržení pořádku v šatnách a prostorech areálu a haly.

Prosíme školy o spolupráci a technickou podporu při zajištění disciplín vezměte prosím s sebou 1-2 nesoutěžící žáky za školu.

Ceny: medaile a diplomy

propozice_paticka_PR