I. kolo MPD mladšího žactva, skupina C

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Aktis Praha z.s.

Datum

10.4.2019

Místo

Praha 13-Nové Butovice (Centrální park Prahy 13)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Radek Bártl 603981455 skaktis@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Jindřichová
Řídící soutěže družstev Petr Dubský

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Ml. žáci Přespolní běh
Ml. žákyně Přespolní běh

Technická ustanovení

Závodníci, kteří budou chtít startovat současně i v pražském běžeckém poháru mládeže, uvedou v přihlášce do poznámky "BP" a v den závodu uhradí startovné. Teprve potom vzniká nárok na zařazení do BPM s možností získat medaili, diplom a věcnou cenu za umístění do 3. místa. 

V MPD startují společná družstva žáků a žákyň, která mají maximálně 24 členů. Z tohoto počtu může být maximálně 12 žáků.O pořadí družstev v přespolním běhu rozhodne umístění na 1. až 48. místě v každé kategorii. Pomocné body se udělí v každé kategorii za umístění na prvním místě (48 bodů) až čtyřicátém osmém místě (1 bod). Za každé družstvo boduje maximálně šest nejlepších závodníků/závodnic. Na základě takto přidělených pomocných bodů, vznikne pořadí družstev a jsou přiděleny hlavní body.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude pod tubusem metra B otevřena od 15,00 hod. Konec prezentace ml. žactva 15,45.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.3.2019 do 9.4.2019 do 22,00 hod. 

Výdej startovních čísel

Obdrží každý závodník v den závodu při prezentaci, případně po zaplacení startovného (30,- Kč).

Časový pořad

středa, 10.4.2019

Čas Disciplíny
16:15 Přespolní běh Žkm
16:30 Přespolní běh Žcm