II. kolo MPD mladšího žactva, skupina B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

14.5.2019

Místo

Praha - Stromovka (Atletický stadion OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Praha 7, Za Císařským mlýnem 1063, 170 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Zahořák
Technický ředitel Jindřich Linhart +420723304588
Řídící soutěže družstev Jaroslava Weberová +420607853603 weberova@zsjeseniova.cz
Hlasatel Jindřich Linhart
Časomíru zajišťuje Petr Šimůnek, Ondřej Damborský
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1920 - 2018

Družstva: SK Jeseniova „A“, „B“, „C“, PSK Olymp Praha „A“, „B“, Atletický školní klub Mazurská, z. s., TJ Sokol I.Smíchov, ŠSK Újezd nad Lesy-PRaha, SK Aritma Praha, ATLETIK RUDNÁ

Soutěže

Mix 4x60 m
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Všeobecné informace:

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením  disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických   disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna a otevřena dne 14.5.2019 od 15:45 hodin v buňce u cíle.

Startovné

50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start mimo bodování

O startu mimo bodování řádně přihlášených závodníků podle článku 5 soutěžního řádu MPD, rozhoduje s konečnou platností řídící pracovník.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.4.2019 do 13.5.2019 do 22:00 hodin.

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ  přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Doplňování závodníků do startovní listiny v den konání závodů je zakázán. Vedoucí družstev SK Jeseniova Praha a PSK Olymp Praha rozliší v přihlášce v kolonce startovní číslo, zda závodník startuje za družstvo „A“ „B“, „C“.

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

úterý, 14.5.2019

Čas Disciplíny
16:30 4x60 m Mix
16:45 800 m Žcm Běh 1 dálka Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále
16:50 výška Žcm Finále kriket Žkm Finále
16:55 150 m Žcm Běh 1
17:10 60 m Žkm Běh 1
17:30 60 m př. Žkm Běh 1
17:50 60 m př. Žcm Běh 1 výška Žkm Finále kriket Žcm Finále
17:55 dálka Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále
18:05 60 m Žcm Běh 1
18:20 150 m Žkm Běh 1
18:30 800 m Žkm Běh 1

Další informace

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2019 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz

Jménem atletického oddílu PSK Olymp Praha přejeme všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.