II. kolo MPD mladšího žactva, skupina D

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl VSK FTVS Praha

Datum

13.5.2019

Místo

Praha - Vokovice (José Martího 31 Praha 6)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Radim Jebavý
Řídící soutěže družstev Josef Šrámek
Hlasatel Radim Jebavý
Časomíru zajišťuje Vladimír Hojka
Výsledky zpracoval Jan Feher

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky pro ml. žákyně 103 cm a pro ml. žáky 108 cm. Zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu od 16 hodin

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5. do 12.5. do 20:00

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze na fotbalovém hřišti ve vymezeném úseku.

Časový pořad

pondělí, 13.5.2019

Čas Disciplíny
17:00 800 m Žcm Běh dálka Žcm koule 2kg Žkm
17:05 výška Žcm kriket Žkm
17:10 150 m Žcm
17:25 60 m Žkm
17:45 60 m př. Žkm
18:05 60 m př. Žcm výška Žkm kriket Žcm
18:10 dálka Žkm koule 3kg Žcm
18:20 60 m Žcm
18:35 150 m Žkm
18:45 800 m Žkm
19:00 4x60 m Žcm 4x60 m Žkm