IV. kolo MPD mladšího žactva, skupina D

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl A. C. Sparta Praha

Datum

18.06.2019

Místo

Praha - Podvinný Mlýn

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Nepomucký 732 360 372 j.nepomucky@seznam.cz
Řídící soutěže družstev Josef Šrámek 775 244 148 sportvia@volny.cz

Startují

ročníky 2006 - 2008
ročníky 2006 - 2008

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

                                                                                                                                                                  
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Pro soutěž ve IV.kole byly vytvořeny čtyři kombinace disciplín v následujícím složení:  Mladší žáci:  60m+výška, 150 m+koule 3kg; 60m př.+ dálkam; 800+kriket   Mladší žákyně:  60m+výška; 150 m+vrh koulí 2 kg; 60m př.+dálka, 800 m+ kriket. Na začátku soutěže se běží mix štafeta 4x60 m /2žci+2žky).                                                                                         

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  v mobilní buňce na stadionu od 15:15 hodin

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13. 6. 2019 00:00  do 17. 6. 2018 22:00

Šatny

Šatny a hygienická zařízení jsou k dispozici v přilehlé sportovní hale. Budou označeny.  Šatny slouží pouze jako převlékárny. Pořadatel neručí za věci ponechané v šatnách.

Časový pořad

úterý, 18.6.2019

Čas Disciplíny
00:00
16:30 4x60 m Žcm
16:45 800 m Žcm dálka Žcm koule 2kg Žkm
16:50 výška Žcm kriket Žkm
16:55 150 m Žcm
17:10 60 m Žkm
17:30 60 m př. Žkm
17:50 60 m př. Žcm výška Žkm kriket Žcm
17:55 dálka Žkm koule 3kg Žcm
18:05 60 m Žcm
18:20 150 m Žkm
18:30 800 m Žkm