I. kolo MPD juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

SP4 - znak

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub Spartak Praha 4

Datum

15.5.2019

Místo

Praha - Děkanka

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martina Feherová mfeherova@sp4.cz
Lékař Martina Feherová
Časomíru zajišťuje Nakládal Tomáš tnakladal@sp4.cz

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 300 m př., 4x100 m, výška, dálka, disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m př., 4x100 m, výška, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, disk 1,75kg, kladivo 6kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Junioři a dorostenci

skok vysoký – 1. 48 m       skok o tyči – 2. 55 m

Juniorky a dorostenky

skok vysoký – 1. 33 m       skok o tyči – 2. 25 m

Postup

V kategorii dorostenců a dorostenek postupují první dvě družstva na Mistrovství Čech, které se uskuteční 14. září 2019 v Praze v Edenu.

V kategorii juniorů a juniorek postupují první dvě družstva na Mistrovství Čech, které se uskuteční 15. září 2019 v Kolíně.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26.4. 2019 do 14.5. 2019 (22:00).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rovince s umělou trávou.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově. Pořadatel za odložené věci neručí.

Časový pořad

středa, 15.5.2019

Čas Disciplíny
16:30 100 m Dky výška Dci výška Jři disk 1,75kg Jři kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky
16:45 100 m Jky
17:00 100 m Dci dálka Jky dálka Dky
17:15 100 m Jři
17:35 800 m Dky 800 m Jky disk 1,5kg Dci
17:45 800 m Dci 800 m Jři kladivo 6kg Jři
18:00 200 m Dky tyč Dci tyč Jři
18:15 200 m Jky dálka Dci
18:30 200 m Dci disk 1kg Jky
18:45 200 m Jři
19:05 400 m př. Jky výška Jky výška Dky kladivo 5kg Dci
19:15 300 m př. Dky
19:25 300 m př. Dci dálka Jři disk 1kg Dky
19:40 400 m př. Jři
19:50 3000 m Dky 3000 m Jky
20:05 3000 m Dci 3000 m Jři
20:20 4x100 m Dky 4x100 m Jky
20:30 4x100 m Dci 4x100 m Jři

Další informace

Časový pořad je dodržitelný za předpokladu, že oba sprinty budou mít v každé kategorii pouze 5 běhů, tj. bude startovat 5 x 6 = 30 lidí