2. kolo MPD juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

12.6.2019

Místo

Praha - Stromovka (Atletický stadion OLYMP CENTRUM SPORTU MV, Praha 7- Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063, 170 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Záhořák
Technický ředitel Jindřich Linhart +420723304588 jin.linhart@post.cz
Řídící soutěže družstev Jan Ruda, Ondřej Šíp +420602245359,
Časomíru zajišťuje Petr Šimůnek, Ondřej Damborský
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Junioři: ASK Slavia Praha, PSK Olymp Praha, z.s., Atletika Jižní Město z.s., Spartak Praha 4

Juniorky: ASK Slavia Praha, USK Praha, Spartak Praha 4, TJ Stodůlky Praha z.s., Atletika Jižní Město z.s., SK Jeseniova Praha

Dorostenci: A. C. Sparta Praha, ASK Slavia Praha, Spartak Praha 4, SK Jeseniova Praha, TJ Dukla Praha, SC Radotín Praha, SK Kotlářka Praha z.s., PSK Olymp Praha, z.s., ATLETIKA HOSTIVAŘ z.s.

Dorostenky: A. C. Sparta Praha, TJ Dukla Praha, ASK Slavia Praha, SK Kotlářka Praha z.s., PSK Olymp Praha, z.s., SK Aktis Praha z.s., SK Jeseniova Praha, USK Praha

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, tyč, trojskok, koule 3kg, disk 1kg
Juniorky 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, tyč, trojskok, koule 4kg, disk 1kg
Junioři 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 4x100 m, výška, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg

Technická ustanovení

Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží

Technická ustanovení:

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- vážení náčiní v místnosti - zadní vchod do atletické haly

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

- pořadatel nezabezpečuje půjčení skokanských tyčí. Oddílům a závodníkům se doporučuje přinést si vlastní náčiní pro dlouhé hody /disky/

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude umístěna a otevřena dne 12.6.2019 od 15:30 hodin v buňce u cíle.

Startovné

100 Kč za každý přihlášený a potvrzený start mimo bodování

O startu mimo bodování řádně přihlášených závodníků podle článku 5 soutěžního řádu MPD, rozhoduje s konečnou platností řídící pracovník.

Přihlášky

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Doplňování závodníků do startovní listiny v den konání závodů je zakázán. 

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 12.6.2019

Čas Disciplíny
16:00 100 m př. Dky Běh 1 výška Jři výška Dci koule 6kg Jři disk 1kg Jky disk 1kg Dky
16:15 100 m př. Jky Běh 1
16:30 110 m př. Dci Běh 1
16:45 110 m př. Jři Běh 1
17:00 100 m Dky Běh 1 trojskok Jky trojskok Dky koule 5kg Dci
17:25 100 m Jky Běh 1 tyč Jky tyč Dky disk 1,75kg Jři
17:40 100 m Dci Běh 1
18:05 100 m Jři Běh 1 výška Dky výška Jky koule 4kg Jky
18:20 800 m Dky Běh 1 800 m Jky Běh 1 trojskok Dci
18:40 800 m Dci Běh 1 800 m Jři Běh 1
18:55 200 m Dky Běh 1
19:15 200 m Jky Běh 1 koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
19:30 200 m Dci Běh 1 trojskok Jři
19:55 200 m Jři Běh 1
20:10 1500 m Dky Běh 1 1500 m Jky Běh 1
20:20 1500 m Dci Běh 1 1500 m Jři Běh 1
20:30 4x100 m Dky Běh 1 4x100 m Jky Běh 1
20:40 4x100 m Jři Běh 1 4x100 m Dci Běh 1

Další informace

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2019 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz

Atletický oddíl PSK Olymp Praha přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.