III. kolo MPD staršího žactva, skupina A

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl PSK Olymp Praha, z.s.

Datum

19.06.2019

Místo

Praha - Stromovka (Atletický stadion OLYMP CENTRUM SPORTU MV Praha 7- Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063, 170 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miroslav Zahořák +420603961123
Technický ředitel Jindřich Linhart +420723304588
Řídící soutěže družstev Čeněk Klavrza +42060681666 klavrza@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Petr Šimůnek
Výsledky zpracoval Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Zúčastněná družstva starších žáků a starších žákyň:

SK Jeseniova „A“, „B“, PSK Olymp Praha „A“, „B“, TJ Dukla Praha, SK Aktis Praha, z.s., TJ Stodůlky z.s., ATLETIK RUDNÁ

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Žákyně 60 m, 150 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg

Technická ustanovení

- atletický stadion má 400 m dlouhou polytanovou dráhu, 6 drah na obvodu a 8 drah na rovince

- běhy se budou měřit elektrickou časomírou

- vážení náčiní v místnosti - zadní vchod do atletické haly

- rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion

- vstup na atletickou dráhu je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 min před zahájením disciplíny, rozhodčím a pověřeným osobám

- prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých disciplín asistent startéra a u technických          

  disciplín příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 5 min před zahájením disciplíny

- pořadatel nezabezpečuje půjčení skokanských tyčí. Oddílům a závodníkům se doporučuje přinést si

  vlastní náčiní pro dlouhé hody /disky/

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude umístěna v prostoru cíle - buňka a bude otevřena od 16:00 hodin.

 

Startovné

50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start mimo bodování.

Přihlášky

Pro soutěže všech kategorií je vedoucí družstva povinen do 22 hodiny dne předcházejícího utkání podat přihlášku prostřednictvím programu ZÁVODNÍ KANCELÁŘ přes webové stránky ČAS. V přihlášce se uvedou i závodníci, které k soutěži vedoucí družstva přihlašuje „mimo bodování“ (takové závodníky označí v poznámce MB). Přihlášku štafet podává vedoucí družstva, písemnou formou, v den konání na místě, do doby určené řídícím pracovníkem. Případné škrty předá vedoucí družstva řídícímu pracovníkovi a závodní kanceláři 45 minut před začátkem utkání. Doplňování závodníků do startovní listiny v den konání závodů je zakázán.  Vedoucí družstva SK Jeseniova Praha a PSK Olymp Praha rozliší v přihlášce v kolonce startovní číslo, zda závodník startuje za družstvo „A“ nebo „B“.

O startu mimo bodování řádně přihlášených závodníků, podle článku 5 soutěžního řádu MPD, rozhoduje s konečnou platností řídící pracovník.

Šatny

Budou k dispozici ve víceúčelové hale a jsou určeny pouze na převlečení. Pořadatel neručí za ztrátu odložených věcí.

Zdravotní služba

V prostoru cíle.

Časový pořad

středa, 19.6.2019

Čas Disciplíny
17:00 100 m př. Žky Běh 1 výška Žky Finále dálka Žci Finále koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
17:15 100 m př. Žci Běh 1
17:30 60 m Žky Běh 1
17:45 60 m Žci Běh 1
18:00 1500 m Žky Finále koule 3kg Žky Finále
18:10 1500 m Žci Finále výška Žci Finále dálka Žky Finále disk 1kg Žci Finále
18:20 200 m př. Žky Běh 1
18:30 200 m př. Žci Běh 1
18:40 150 m Žky Běh 1
18:50 150 m Žci Běh 1
19:10 4x300 m Žky Běh 1
19:20 4x300 m Žci Běh 1

Další informace

Pořadatelem soutěží městského přeboru družstev je Pražský atletický svaz, který uskutečněním jednotlivých kol pověřuje pražské atletické oddíly a kluby. Soutěže městského přeboru družstev se konají podle pravidel atletiky a ustanovení tohoto soutěžního řádu.

Soutěže řídí Pražský atletický svaz, prostřednictvím soutěžní komise PAS a řídících pracovníků, kteří jsou uvedeni u jednotlivých soutěží.

Podrobné informace v tištěné brožuře PRAŽSKÉ ATLETICKÉ SOUTĚŽE 2019 - II. ČÁST nebo na www. pas-atletika.cz a www.atletika.cz

Atletický oddíl PSK Olymp Praha přeje všem závodnicím a závodníkům dosažení co nejlepších výkonů.