I. kolo MPD staršího žactva, skupina B

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl A. C. Sparta Praha

Datum

21.5.2019

Místo

Praha - Podvinný Mlýn

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Nepomucký 732 360 372 j.nepomucky@seznam.cz
Řídící soutěže družstev Michal Krejčí 777 706 589 krejci@ddmpraha.cz

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg

Technická ustanovení

Základní výšky ve skoku o tyči žákyň - 190; ve skoku o tyči žáků - 225, zvyšováni určí technický delegát  podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v mobilní buňce a bude otevřena od 15:45 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 16. 5. 2019 00:00 do 20. 5. 2019 22:00

Šatny

Šatny a hygienická zařízení jsou umístěna v přilehlé sportovní hale, Šatny budou označeny a slouží pouze jako převlékárny. Pořadatel  neručí za věci ponechané v šatnách.

Časový pořad

úterý, 21.5.2019

Čas Disciplíny
17:00 100 m př. Žky tyč Žky dálka Žci koule 3kg Žky disk 1kg Žci Finále
17:15 100 m př. Žci
17:30 60 m Žky
17:45 60 m Žci
18:00 1500 m Žky
18:10 1500 m Žci tyč Žci dálka Žky koule 4kg Žci
18:20 300 m Žky
18:30 300 m Žci disk 0,75kg Žky
18:40 150 m Žky
18:50 150 m Žci
19:15 4x60 m Žky
19:25 4x60 m Žci

Další informace

 

STARTUJÍ DRUŽSTVA: A.C.Sparta A; A. C.Sparta B, ASK Slavia Praha A, ASK Slavia Praha B, SK Kotlářka Praha, TJ Sokol Královské Vinohrady, AC Praha 1890, SK Aritma Praha

PŘIHLÁŠKY KE ŠTAFETÁM podávají vedoucí družstev nejpozději 50 minut opřed stanoveným začátkem soutěže v závodní kanceláři na předepsaném tiskopise (možno stáhnout na webových stránkách PAS)