Přebor Prahy juniorských a dorosteneckých kategorií na dráze a přebor Prahy mužů a žen v hodu kladivem

Znak

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

25.5.2019 - 26.5.2019

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz
Ředitel závodu Ing. Josef Šrámek +420775244148 sportvia@volny.cz
Hlavní rozhodčí Svatopluk Kubíček
Technický ředitel Mgr. Marek Čepelák
Časomíru zajišťuje Ing. Michal Šmahel
Výsledky zpracoval Mgr. Kristina Brázdová, MSc., a Mgr. Ing. Kateřina Turková

Startují

ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v klubovém/oddílovém dresu (tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové/oddílové kombinéze. Start v jiném dresu nebo v jiné kombinéze není přípustný, za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. reprezentační kombinéza.

Omezení startu

Junioři a juniorky (ročníky 2000 a 2001) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 1500 m a delších.

Dorostenci a dorostenky (ročníky 2002 a 2003) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 800 m a delších.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a ustanovení uvedených v částech II. a IV. brožury Pražské atletické soutěže 2019, II. část.

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok i oštěp.

Kladivo proběhne na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Vstup na atletický stadion je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 15 minut před zahájením soutěže, rozhodčím a funkcionářům závodů.

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sobotu 25. 5. 2019 od 12.00 hodin a v neděli 26. 5. 2019 od 07.30 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Startovné hradí atletické kluby a oddíly buď nejpozději 30 minut před začátkem závodů v hotovosti v závodní kanceláři nebo po dohodě s ředitelem závodů bezhotovostně na účet pořadatele na základě jím vystavené faktury.

Startovné činí:

- 50 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený individuální start závodníků a závodnic pražských atletických klubů a oddílů,

- 70 Kč za každý přihlášený start štafety pražských atletických klubů a oddílů,

- 100 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený start závodníků a závodnic mimopražských atletických klubů a oddílů.

Přihlášky

Přihlášky podávají atletické kluby a oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci Kalendář akcí, a to do středa 22. 5. 2019 do 22.00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m, 2000 m př. a 3000 m př. a na posledním úseku štafety 4x400 m obdrží u prezentace jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze mimo atletický stadion, přičemž z bezpečnostních důvodů je zakázáno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu a na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhá kladivo.

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně atletického stadionu, a to pro muže, juniory a dorostence šatny č. 33, 34 a 35 a pro ženy, juniorky a dorostenky šatny č. 5, 6 a 7.

Pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny atletického stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Tituly a odměny

Vítěz, resp. vítězka, každé soutěže získává titul „Přeborník hl. m. Prahy na rok 2019“ a obdrží medaili a diplom.

Závodníci, resp. závodnice, kteří, resp. které, se umístí na 2. a 3. místě, obdrží medaili a diplom.

Tituly a odměny se udělují pouze v případě, že se na start závodu dostavili, resp. dostavily, a závod zahájili, resp. zahájily, alespoň tři závodníci, resp. závodnice, z dvou pražských atletických klubů a oddílů.

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude prováděno v blocích. První tři závodníci, resp. závodnice, příp. štafety, se na výzvu hlasatele shromáždí v horní části tribuny atletického stadionu nad startem běhu na 100 m. Na vyhlašování vítězů se závodníci, resp. závodnice, dostaví v klubovém/oddílovém dresu nebo v klubové/oddílové teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení výsledků této soutěže (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává písemně podle pravidla 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to odvolací komisi, která se skládá z technického delegáta, ředitele závodů a hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch PAS.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodů v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 25.5.2019

Čas Disciplíny
13:45 110 m př. Jři Rozběh dálka Dky koule 6kg Jři disk 1kg Dky
14:00 110 m př. Dci Rozběh výška Jři výška Dci
14:15 100 m př. Dky Rozběh
14:25 100 m př. Jky Rozběh
14:40 110 m př. Jři Finále
14:45 110 m př. Dci Finále
15:00 100 m př. Dky Finále koule 4kg Jky disk 1,75kg Jři
15:10 100 m př. Jky Finále
15:20 100 m Jři Rozběh
15:35 100 m Dci Rozběh dálka Jky
15:45 1. blok vyhlášení vítězů
15:50 100 m Jky Rozběh
16:05 100 m Dky Rozběh tyč Jky tyč Dky koule 5kg Dci
16:20 1500 m Jři Finále disk 1kg Jky
16:30 1500 m Dci Finále
16:40 1500 m Jky Finále 1500 m Dky Finále dálka Jři
16:50 100 m Jři Finále
16:55 100 m Dci Finále
17:00 2. blok vyhlášení vítězů
17:05 100 m Jky Finále koule 3kg Dky
17:10 100 m Dky Finále
17:15 400 m Jři Finále
17:30 400 m Dci Finále disk 1,5kg Dci
17:40 3. blok vyhlášení vítězů
17:45 400 m Jky Finále dálka Dci
17:55 400 m Dky Finále
18:10 4. blok vyhlášení vítězů
18:15 4x100 m Jři Finále 4x100 m Dci Finále
18:25 4x100 m Jky Finále 4x100 m Dky Finále
18:35 5. blok vyhlášení vítězů

neděle, 26.5.2019

Čas Disciplíny
08:45 3000 m př. Jři Finále oštěp 600g Jky
09:00 2000 m př. Dci Finále tyč Jři tyč Dci trojskok Jři trojskok Dci kladivo 3kg Dky
09:15 3000 m př. Jky Finále
09:30 2000 m př. Dky Finále
09:45 200 m Jři Finále kladivo 5kg Dci
10:00 200 m Dci Finále oštěp 800g Jři
10:15 200 m Jky Finále
10:30 200 m Dky Finále trojskok Jky trojskok Dky
10:40 6. blok vyhlášení vítězů
10:45 400 m př. Jři Finále kladivo 4kg Jky kladivo 4kg Ž
10:55 400 m př. Jky Finále
11:05 300 m př. Dky Finále
11:15 300 m př. Dci Finále oštěp 500g Dky
11:30 800 m Jři Finále výška Jky výška Dky
11:40 800 m Dci Finále
11:45 7. blok vyhlášení vítězů
11:50 800 m Jky Finále
12:00 800 m Dky Finále kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
12:15 3000 m Jři Finále 3000 m Dci Finále
12:30 3000 m Jky Finále 3000 m Dky Finále oštěp 700g Dci
12:45 8. blok vyhlášení vítězů
12:50 4x400 m Jři Finále 4x400 m Dci Finále
13:00 4x400 m Jky Finále 4x400 m Dky Finále
13:20 9. blok vyhlášení vítězů

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Vzhledem k tomu, že v neděli 26.5.2019 se od 15.00 hodin na Sinobo Stadium hraje poslední kolo skupiny o titul nadstavbové části FORTUNA:LIGY SK Slavia Praha - AC Sparta Praha, upozorňujeme, že výjezd z areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích může být komplikovaný.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.

Ing. Josef Šrámek

předseda ASK Slavia Praha a ředitel závodů