Přebor Prahy mladšího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl A. C. Sparta Praha

Datum

9.6.2019 - 10.6.2019

Místo

Praha - Podvinný Mlýn

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900 smetana.m@upcmail.cz
Ředitel závodu Josef Nepomucký +420732360372 j.nepomucky@seznam.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Startovné závodníků/závodnic pražských oddílů/klubů ve výši 50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start technickým delegátem uhradí oddíly/kluby nejpozději v neděli 9. června do 14:30 v závodní kanceláři. Startovné za štafetový běh činí 70 Kč. Startovné závodníků/závodnic mimopražských oddílů je stanoveno ve výši 100 Kč za každý přihlášený a technickým delegátem potvrzený start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6.2019 00:00 do 5.6.2019 22:00

Časový pořad

neděle, 9.6.2019

Čas Disciplíny
15:15 60 m Žkm Rozběh koule 3kg Žcm Finále
15:45 60 m Žcm Rozběh
16:05 800 m Žkm výška Žcm Finále
16:15 dálka Žkm
16:25 800 m Žcm
16:45 60 m Žkm Finále
17:00 60 m Žcm Finále koule 2kg Žkm Finále
17:10 Vyhlášení vítězů 60 m, 800 m a koule Žcm
17:15 300 m Žkm
17:35 300 m Žcm
17:55 4x60 m Žkm
18:10 4x60 m Žcm
18:20 Vyhlášení vítězů 300 m, 4x60 m, výška Žcm, koule a dálka Žkm

pondělí, 10.6.2019

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žkm Rozběh kriket Žcm Finále
16:25 60 m př. Žcm Rozběh
16:30 výška Žkm Finále
16:35 dálka Žcm
16:45 150 m Žkm
17:10 150 m Žcm
17:30 Vyhlášení vítězů 150 m, výška Žkm, kriket Žcm
17:35 kriket Žkm Finále
17:50 60 m př. Žkm Finále
18:05 60 m př. Žcm Finále
18:20 Vyhlášení vítězů 150 m, dálka Žcm, kriket Žkm
18:30 4x300 m Žkm
18:45 4x300 m Žcm
19:00 Vyhlášení vítězů 60m překážek, 4x300 m

Další informace

OMEZENÍ STARTU: Závodníci/závodnice mohou startovat maximálně ve dvou individuálních disciplínách a štafetě nebo v jedné individuální disciplině a dvouz štafetách.

ZÁSADY PRO VÝBĚR STARTUJÍCÍCH: K přeboru bude technickým delegátem vybráíno, podle aktuálních výkonů, 36 nejlepších závodníků/závodnic v běžeckých, 28 ve skokanských disciplínách a 20 závodníků/závodnic ve vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem, Seznam startujících, na základě výběru technického delegáta, bude zveřejněn na webových stránkách PAS a ČAS nejpozději 7. 6. 2019 ve 12:00 hodin

PŘIHLÁŠKY KE ŠTAFETÁM podávájí oddíly/kluby v den konání disciplíny nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem soutěže na předepsaném tiskopise (možnost stažení na webových stránkách PAS)