Přebor Prahy ve vícebojích mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, žactva a chůzi na dráze mládežnických kategorií

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dukla Praha

Datum

12.10.2019 - 13.10.2019

Místo

Praha - Juliska

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana
Ředitel závodu Pavel Javůrek 734419472
Hlavní rozhodčí Adriana Dvořáková
Lékař MUDr. Michal Stark
Hospodář Jiří Šimice
Časomíru zajišťuje Martin Zděnovec
Výsledky zpracoval Jana Zemanová

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Startují muži a ženy, junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, žáci a žákyně, kteří byli k účasti na přeboru Prahy přihlášeni atletickými kluby a oddíly, odevzdali nejpozději jednu hodinu před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři vyplněný prezentační formulář a uhradili tam zápisné stanovené pro:

- závodníky z pražských atletických klubů a oddílů na 300 Kč,

- závodnice z pražských atletických klubů a oddílů na 200 Kč,

- závodníky a závodnice z mimopražských atletických klubů a oddílů na 400 Kč.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické kluby a oddíly.

Soutěže

Dorostenci desetiboj, chůze 3000m
Dorostenky sedmiboj, chůze 3000m
Juniorky sedmiboj, chůze 3000m
Junioři desetiboj, chůze 5000m
Muži desetiboj
Ženy sedmiboj
Žáci devítiboj, chůze 3000m
Žákyně sedmiboj, chůze 3000m

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky a všeobecných ustanovení soutěžního řádu pro pražské přebornické soutěže a rozpisů přebornických soutěží jednotlivců obsažených v brožuře Pražské atletické soutěže 2019, II. část.

 

Podrobný časový pořad

Podrobný časový pořad bude určen podle počtu přihlášených závodníků a závodnic a zveřejněn ve čtvrtek 10. 10. 2019 na webové stránce ČAS: http://www.atletika.cz.

Základní výšky a zvyšování

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle počtu přihlášených závodníků a závodnic.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Víceboje:

- závodníci z pražských atletických klubů a oddílů 300 Kč,

- závodnice z pražských atletických klubů a oddílů 200 Kč,

- závodníci a závodnice z mimopražských atletických klubů a oddílů 400 Kč.

 

Chůze

- závodnici a závodnice z pražských atletických klubů a oddílů 50 Kč,

- závodníci a závodnice z mimopražských atletických klubů a oddílů 100 Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.10.2019 do 8.10.2019 do 22:00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno pouze na rozcvičovacím stadionu (umělý trávník + 100 m rovinka se stejným povrchem jako na hlavním stadionu).

Časový pořad

sobota, 12.10.2019

Čas Disciplíny
10:00 sedmiboj Žky
10:30 devítiboj Žci
11:15 sedmiboj Dky
11:30 sedmiboj Ž sedmiboj Jky
11:45 desetiboj Dci
12:30 chůze 5000m Jři
13:00 desetiboj M desetiboj Jři
13:20 chůze 3000m Jky chůze 3000m Dci chůze 3000m Dky chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude možné pouze v ulicích v blízkosti areálu. Parkoviště před areálem Juliska je v rekonstrukci a nebude možné ho využít k parkování. Doporučujeme cestovat MHD.