Jarní přespolní běh mládeže

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl A. C. TEPO Kladno

Datum

14.3.2019

Místo

Kladno (Sportovců 456, 272 04 Kladno 4 Rozdělov)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Hana Větrovcová hanavetrovcova@email.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Klesnil

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Mladší žáci a mladší žákyně cca 1500m

Starší žáci a starší žákyně cca 3000m

Soutěže

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu od 13.30 hodin

Přihlášky

Na místě do 13.45