KP jednotlivců M, Ž, J, D

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

11.5.2019

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Klesnil Jiří 312 241 255 atletika.kladno@seznam.cz
Ředitel závodu Klesnil Jiří 312 241 255 atletika.kladno@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Michal Pufr
Hlasatel Ing.Radomír Jánský 312 241 255 atletika.kladno@seznam.cz
Lékař Mudr.Světlana Najmanová 312 241 255 atletika.kladno@seznam.cz

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Není přípustný start žactva.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Závodníci a závodnice z mimokrajských oddílů a klubů budou vybráni technickým delegátem. Seznam vybraných bude zveřejněn v pátek 10.5. na strákách ČAS. Přihlášky na místě nebudou akceptovány.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:00 hodin v horní části tribuny

Startovné

Závodníky mimo středočeský kraj, platí startovné ve výši 100,-Kč za jeden start

Starty žactva nejsou připuštěny. 

Starty závodníků mimo středočeský kraj v dlouhých hodech (kladivo, oštěp, disk) nejsou povoleny.  

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 4.5. 10:00 do 9.5. do 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování mimo plochu stadionu v přilehlém lesoparku, v případě nepříznivého počasí v atletické hale v areálu stadionu

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole v době od 8:00 - 10:00 a dále v době od 13:00 - 14:00

Vážení bude probíhat v prostoru cíle v zeleném altánu

Šatny

Šatny jsou k dispozici u hlavního vchodu do stadionu po levé straně. Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 11.5.2019

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
10:00 3000 m Dci tyč M tyč Jři tyč Dci dálka Ž dálka Jky dálka Dky
10:15 5000 m M 5000 m Jři
10:30 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky
10:45 3000 m Ž 3000 m Jky 3000 m Dky
11:10 110 m př. M
11:20 110 m př. Jři
11:30 110 m př. Dci dálka M dálka Jři dálka Dci
11:40 100 m př. Ž 100 m př. Jky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
11:50 100 m př. Dky
12:00 oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
12:05 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci
12:15 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky tyč Ž tyč Jky tyč Dky
12:30 100 m M 100 m Jři
12:40 100 m Dci
12:50 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky
13:05 800 m M 800 m Jři 800 m Dci
13:15 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky
13:25 400 m M 400 m Jři 400 m Dci
13:30 oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
13:40 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky
13:50 400 m př. M 400 m př. Jři
14:00 400 m př. Ž 400 m př. Jky trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky
14:15 300 m př. Dci
14:25 300 m př. Dky
14:45 200 m M 200 m Jři 200 m Dci
15:00 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky výška M výška Jři výška Dci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
15:15 4x100 m M 4x100 m Jři 4x100 m Dci
15:30 4x100 m Ž 4x100 m Jky 4x100 m Dky trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
15:40 4x400 m M 4x400 m Jři 4x400 m Dci
15:50 4x400 m Ž 4x400 m Jky 4x400 m Dky
16:15 disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky

Stravování

Bude zajištěno v prostoru areálu stánkovým prodejem. V areálu je k dispozici rovněž občerstvení ve Fitness centru. Další možnost občerstvení je resturace Sleťák, která je v těsné blízkosti stadionu.

Parkování

Na velkém parkovišti před vjezdem na stadion