Štafetový pohár - okresní kolo Nový Jičín

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice

Datum

10.5.2019

Místo

Nový Jičín (ul. B. Němcové 537/17)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Veronika Purmanová vpurmanova@atletika.cz
Ředitel závodu Antonín Slezák 602566049 tondasle@atlas.cz
Technický ředitel Jana Feilhauerová 603873264 atletika.koprivnice@seznam.cz
Hlasatel Antonín Slezák 602566049 tondasle@atlas.cz
Časomíru zajišťuje Milan Konečný
Výsledky zpracoval Zdeněk Malina

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
hod medicinbalem 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci
skok z místa 1. - 3. třída žákyně
1. - 3. třída žáci
skok z místa 4. - 5. třída žákyně
4. - 5. třída žáci

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 5.4.2019 do 20.4.2019

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8 hodin v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla.

Svolavatelna

Před jednotlivými disciplínami v prostoru cíle. Startující budou následně odvedeni na jednotlivá stanoviště (předávky).

Časový pořad

pátek, 10.5.2019

Čas Disciplíny
08:00 Začátek prezentace
08:45 Ukončení prezentace
08:50 Nástup a organizační pokyny
09:00 Zahájení závodu

Další informace

Doplňkové disciplíny hod medicinbalem a skok z místa se uskuteční pouze v případě dostatečného personálního zabezpečení těchto disciplín. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto disciplíny neuskutečnit.

propozice_paticka_SP