3. veřejné závody PAS

Znak

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

03.05.2019

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bc. Jindřich Šimánek 606466689 jindra.simanek@email.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Štěpán Pobuda
Hlasatel Bc. Jindřich Šimánek
Lékař Daniela Horáková
Časomíru zajišťuje Ing. Michal Šmahel
Výsledky zpracoval Mgr. Kristina Brázdová, MSc., a Milan Urban

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

V soutěžích vypsaných pro muže (M) a ženy (Ž) startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky a v rozsahu závodění své věkové kategorie i starší žáci a starší žákyně.

V běhu na 300 m př. dorostenců (Dci) startují dorostenci a starší žáci.

V hodu oštěpem starších žáků (Žci) startují starší žáci a v hodu oštěpem starších žákyň (Žky) startují starší žákyně.

V hodu oštěpem mladších žáků (Žcm) startují mladší žáci a v hodu oštěpem mladších žákyň (Žkm) startují mladší žákyně.

Soutěže

Dorostenci 300 m př.
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, 2000 m, 300 m př., výška, oštěp 800g
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, 2000 m, 300 m př., výška, oštěp 600g
Žáci oštěp 600g
Ml. žáci oštěp 500g
Ml. žákyně oštěp 400g
Žákyně oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěže v hodu oštěpem starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 15.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Pro závodníky a závodnice narozené v roce 2003 a starší je stanoveno na 80 Kč za každý přihlášený start, pro závodníky a závodnice narozené v roce 2004 a mladší je stanoveno na 70 Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Přijímají se nejpozději 45 minut před zahájením příslušné soutěže v závodní kanceláři, a to na pořadatelem vydaných tiskopisech a po zaplacení startovného.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se nelze:

- na rovince v horní části tribuny atletického stadionu,

- na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají soutěže v hodu oštěpem.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici od 15.00 hodin v tribuně atletického stadionu, pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodů v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

pátek, 3.5.2019

Čas Disciplíny
16:30 300 m př. Ž oštěp 400g Žkm oštěp 600g Žci
16:45 300 m př. Dci výška Ž
17:00 300 m př. M
17:15 60 m Ž
17:30 60 m M oštěp 500g Žcm oštěp 600g Ž
17:50 500 m Ž
18:00 500 m M
18:15 300 m Ž výška M
18:30 300 m M oštěp 500g Žky oštěp 800g M
18:50 2000 m Ž
19:00 2000 m M
19:15 150 m Ž
19:30 150 m M

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu atletického stadionu zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.

Bc. Jindřich Šimánek

ředitel závodů