3. veřejné závody PAS

Znak

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

3.5.2019

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bc. Jindřich Šimánek 606466689 jindra.simanek@email.cz
Hlavní rozhodčí RNDr. Ladislav Kňákal
Technický ředitel Štěpán Pobuda
Hlasatel Bc. Jindřich Šimánek
Lékař Daniela Horáková
Časomíru zajišťuje Ing. Michal Šmahel
Výsledky zpracoval Mgr. Kristina Brázdová, MSc., Milan Urban

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

V soutěžích vypsaných pro muže (M) a ženy (Ž) startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky a v rozsahu závodění své věkové kategorie i starší žáci a starší žákyně.

V běhu na 300 m př. dorostenců (Dci) startují dorostenci a starší žáci.

V hodu oštěpem starších žáků (Žci) startují starší žáci a v hodu oštěpem starších žákyň (Žky) startují starší žákyně.

V hodu oštěpem mladších žáků (Žcm) startují mladší žáci a v hodu oštěpem mladších žákyň (Žkm) startují mladší žákyně.

Soutěže

Dorostenci 300 m př.
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, 2000 m, 300 m př., výška, oštěp 800g
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, 2000 m, 300 m př., výška, oštěp 600g
Žáci oštěp 600g
Ml. žáci oštěp 500g
Ml. žákyně oštěp 400g
Žákyně oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěže v hodu oštěpem starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň proběhnou na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena od 15.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Pro závodníky a závodnice narozené v roce 2003 a starší je stanoveno na 80 Kč za každý přihlášený start, pro závodníky a závodnice narozené v roce 2004 a mladší je stanoveno na 70 Kč za každý přihlášený start.

Přihlášky

Přijímají se nejpozději 45 minut před zahájením příslušné soutěže v závodní kanceláři, a to na pořadatelem vydaných tiskopisech a po zaplacení startovného.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se nelze:

- na rovince v horní části tribuny atletického stadionu,

- na vrhačské louce nad atletickým stadionem v době, kdy zde probíhají soutěže v hodu oštěpem.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu.

Šatny

Budou k dispozici od 15.00 hodin v tribuně atletického stadionu, pořadatel neručí za cenné věci odložené v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna lékařem závodů v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

pátek, 3.5.2019

Čas Disciplíny
16:30 300 m př. Ž oštěp 400g Žkm oštěp 600g Žci
16:45 300 m př. Dci výška Ž
17:00 300 m př. M
17:15 60 m Ž
17:30 60 m M oštěp 500g Žcm oštěp 600g Ž
17:50 500 m Ž
18:00 500 m M
18:15 300 m Ž výška M
18:30 300 m M oštěp 500g Žky oštěp 800g M
18:50 2000 m Ž
19:00 2000 m M
19:15 150 m Ž
19:30 150 m M

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu atletického stadionu zpoplatněn, cena parkovného je 20 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Jménem ASK Slavia Praha přeji všem závodníkům a závodnicím dosažení co nejlepších výkonů.

Bc. Jindřich Šimánek

ředitel závodů