10. veřejné závody PAS

SP4 - znak

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Spartak Praha 4.

Datum

23.9.2019

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I 5/987, Praha 4, 140 00)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaromír Nevečeřal jneveceral@seznam.cz
Lékař Martina Feherová
Časomíru zajišťuje Tomáš Nakládal
Výsledky zpracoval Barbora Kordíková

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenci 100 y, 300 m, 800 m, 110 m př., koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 y, 300 m, 800 m, 100 m př., koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky 100 y, 300 m, 800 m, 100 m př., koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři 100 y, 300 m, 800 m, 110 m př., koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 y, 300 m, 800 m, 110 m př., koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 y, 300 m, 800 m, 100 m př., koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Startovné pro nečleny domácího klubu 80 Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7. 9. 2019 do 20. 9. (23:59).

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži vedle schodů na dráhu.

Šatny

Šatny jsou umístěny v atletickém objektu. Použijte, prosím, šatny pouze k převlékání. Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci. Toalety jsou k dispozici v přízemí.

Časový pořad

pondělí, 23.9.2019

Čas Disciplíny
16:00 disk 1kg Ž Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
16:15 110 m př. M Běh 110 m př. Jři Běh 110 m př. Dci Běh
16:40 100 m př. Ž Běh 100 m př. Jky Běh 100 m př. Dky Běh
17:00 100 y M Běh 100 y Jři Běh 100 y Dci Běh
17:20 100 y Ž Běh 100 y Jky Běh 100 y Dky Běh kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Ž Finále kladivo 4kg Jky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále
17:40 800 m M Běh 800 m Jři Běh 800 m Dci Běh
17:55 800 m Ž Běh 800 m Jky Běh 800 m Dky Běh
18:15 300 m M Běh 300 m Jři Běh 300 m Dci Běh koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
18:35 300 m Ž Běh 300 m Jky Běh 300 m Dky Běh

Další informace

Běžecké soutěže mohou mít v závislosti na počtu přihlášených posunuty začátky.

Vrhačské soutěže budou společné, ale v případě vysokého počtu přihlášených může dojít k rozdělení po kategoriích.