Májové závody

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl USK PROVOD Ústí n/L.

Datum

1.5.2019

Místo

Ústí nad Labem (Masarykova 228, Ústí nad Labem)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Alexej Lesnik +420777709837 alexej.lesnik@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Slavomír Durila
Výsledky zpracoval Barta Lukáš 724892416

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005

Soutěže

Dorostenci výška, trojskok, oštěp 700g
Dorostenky výška, trojskok, oštěp 500g
Muži 100 m, 800 m, oštěp 800g
Ženy 100 m, 800 m, oštěp 600g
Žáci 60 m, 800 m, výška, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 800 m, výška, oštěp 500g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Vzdalenost odrazového prkna v trojskoku je 11 m  pro muže a 9 m  pro ženy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v atletických šatnách  od 9:00 hodin.

Startovné

50,-Kč za disciplínu.

V případě přihlášení na místě ( nejpozději 30 minut před zahájením disciplíny) - 100,-Kč za disciplínu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.4.2019 do 30.4.2019 do 18:00 hodin.

Zdravotní služba

Bude zajištěná pořadatelem.

Časový pořad

středa, 1.5.2019

Čas Disciplíny
00:00
10:00 60 m Žky výška Žci výška Dky výška Žky výška Dci trojskok Dci oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž
10:15 60 m Žci
10:30 100 m Ž Rozběh
10:40 100 m M Rozběh
11:00 800 m M Finále trojskok Dky oštěp 600g Žci Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále
11:05 800 m Žci Finále
11:10 800 m Ž Finále
11:20 800 m Žky Finále
11:25 100 m Ž Finále
11:30 100 m M Finále

Další informace

První tři v každé disciplíně obdrží pohár a věcnou cenu.

Finanční odměny od firmy PROVOD s.r.o.

Žactvo: 300,-Kč  -  200,-Kč  -  100,-Kč

Dorost a dospěli: 500,-Kč  -  300,-Kč  -  100,-Kč