I. kolo okresní soutěže družstev žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Znojmo, z.s.

Datum

16.5.2019

Místo

Znojmo (Městský stadion v Horním parku)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef ŠOBA 728782579 jsoba@c-box.cz
Hlavní rozhodčí Jiří Mikulič
Výsledky zpracoval Josef Šoba 728782579 jsoba@c-box.cz

Startují

ročníky 2004 - 2010
ročníky 2004 - 2010

Družstvo tvoří v každé kategorii 10 závodníků.

Každý závodník může startovat maximálně ve třech disciplínách.

Soutěže

Žáci 60 m, 1000 m, výška, koule 4kg
Žákyně 60 m, 800 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Ve skoku dalekém, vrhu koulí a hodu kriketovým míčkem mají všichni závodníci 4. pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 13.00 hodin.

Přihlášky

Přihlášky zasílají školy nebo oddíly atletiky e-mailem na adresu jsoba@c-box nejpozději do 16. května 2019 do 09.00 hod.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení celé datum narození a disciplínu.

Šatny

Šatný budou k dispozici v tribuně stadionu a slouží jenom k převlečení. Pořadatel neruší za ponechané věci v šatně.

Časový pořad

čtvrtek, 16.5.2019

Čas Disciplíny
14:00 60 m Žci Rozběh 1 výška Žci Finále
14:15 60 m Žky Rozběh 1 kriket Žky Finále
14:30 60 m Žci Finále A 60 m Žci Finále B
14:45 60 m Žky Finále A 60 m Žky Finále B
15:00 dálka Žky Finále koule 4kg Žci Finále
15:15 800 m Žky Finále
15:30 1000 m Žci Finále

Další informace

V každé kategorii se bude bodovat umístění na 1.-10.místě.

Vítězem se stane družstvo s největším součtem bodů v každé kategorii

Vítězné družstvo obdrží pohár.