3. prázdninové úterý

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Znojmo, z.s.

Datum

13.8.2019

Místo

Znojmo

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Egner Vladimír
Hlavní rozhodčí Jiří Mikulič
Výsledky zpracoval Šoba Josef 728 782 579 jsoba@c-box.cz

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Muži 200 m, 1000 m, dálka, koule 7,26kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Disciplíny jsou vypsány pro všechny kategorie.

V případě zájmu je možné uspořádat jakoukoliv disciplínu, kromě hodu kladivem, pokud se přihlási alespoň tři závodníci..

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 15,00 hodin kdy proběhne prezentace a budou nahlášeny změny.

Přihlášky

Podávají školy nebo oddíly atletiky e-mailem na adresu jsoba@c-box.cz nejpozději do 20.00 hod. 12. srpna 2019.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, celé datum narození a disciplínu.

 

Šatny

Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za cenné věci zde ponechané.

Časový pořad

úterý, 13.8.2019

Čas Disciplíny
16:00 200 m M Běh
16:15 oštěp 800g M Finále
16:20 koule 7,26kg M
16:30 1000 m M Finále
16:45 dálka M Finále