Finále Mistrovství Plzeňského kraje družstev staršího žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Baník Stříbro, spolek

Datum

7.9.2019

Místo

Stříbro (Palackého 1269)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Moravec Vladislav
Hlavní rozhodčí Martin Nedbal
Řídící soutěže družstev Mgr Josef Pšajdl, Denisa Müllerová
Lékař MUDr. Perglerová Eva
Časomíru zajišťuje Průša Pavel
Výsledky zpracoval Průša Pavel

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 7.9. od 10:00 hodin 

Prezentace se uskuteční od 10.00 do 10.30 hodin v závodní kanceláři.

Přihlášky

Přihlašují atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 30.8. do čtvrtka 5.9. do 20:00

Rozcvičování

Zásadně mimo hlavní plochu stadionu. Přístup na hlavní plochu bude nejdříve 10 minut před zahájením disciplíny u běhů. U technických disciplín 15 minut a u skoků o tyči 30 minut.

Šatny

Šatny budou v tribuně stadionu, budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 7.9.2019

Čas Disciplíny
11:00 100 m př. Žci Běh tyč Žci dálka Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
11:10 100 m př. Žky Běh
11:30 800 m Žci Běh
11:40 800 m Žky Běh
11:55 60 m Žci Rozběh
12:00 výška Žci tyč Žky dálka Žci koule 3kg Žky kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
12:10 60 m Žky Rozběh
12:25 300 m Žci Běh
12:40 300 m Žky Běh
13:00 60 m Žci Finále výška Žky koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
13:10 60 m Žky Finále
13:20 3000 m Žci Běh
13:30 1500 m Žky Běh
13:45 150 m Žci Běh
14:00 150 m Žky Běh disk 1kg Žci
14:15 4x60 m Žci Běh
14:30 4x60 m Žky Běh

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v restauracích na stadionu.