I. kolo KP Zlínského kraje družstev mladšího žactva- pětiboj

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

25.4.2019

Místo

Otrokovice (Sport. areál TJ Jiskra č. 1297, Otrokovice)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Dominika Remešová 605025799 remesovadom@seznam.cz
Ředitel závodu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Martina Slívová
Řídící soutěže družstev Pavel Bobál
Lékař Staňková Ivana
Časomíru zajišťuje Dominika Remešová 605025799 remesova@seznam.cz
Výsledky zpracoval Dominika Remešová 605025799

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v budově stadionu od 14.00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.4. do 24.4. 2019 , 18.00 hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově stadionu, a to pro závodníky šatny č. 2 a pro závodnice šatny č. 4

Šatny slouží pouze pro převlečení, za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vestibulu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna na označeném stanovišti v prostoru cíle.

Časový pořad

čtvrtek, 25.4.2019

Čas Disciplíny
15:30 pětiboj Žcm Finále
15:45 pětiboj Žkm Finále