1.Sokolské úterý

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

23.4.2019

Místo

Opava (B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444 sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Marta Kovářová
Technický ředitel Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran 604314841
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 606443969

Startují

ročníky 1958 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 1958 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003

Soutěže

Dorostenky koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky tyč
Muži 100 m, 150 m, 200 m, 1500 m, výška, tyč
Ženy 100 m, 150 m, 200 m, 1500 m, výška, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 15 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za disciplínu při přihlášce na web ČAS do 23 hodin dne 22.4. nebo na mail: sokolopava@tiscali.cz a při nahlášení v závodní kanceláři před startem 100 Kč za disciplínu - uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo na mail, a to od 13.4. do 22.4. do 23h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v průchodu pod tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 23.4.2019

Čas Disciplíny
16:00 výška M
16:20 disk 1kg Ž
16:30 výška Ž
16:45 100 m Ž Běh 1
16:50 100 m M Běh 1
17:00 1500 m M Běh 1 tyč M
17:10 1500 m Ž Běh 1
17:20 koule 3kg Dky
17:30 koule 4kg Ž
18:00 200 m Ž Běh 1 tyč Jky
18:05 200 m M Běh 1
18:10 oštěp 500g Dky
18:20 150 m M Běh 1 oštěp 600g Ž
18:25 150 m Ž Běh 1

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Účast mimo soutěž povolena.