Přebor ČOS ve víceboji

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

23.4.2019 - 24.4.2019

Místo

Opava (B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444 jiri.lesak@worldonline.cz
Hlavní rozhodčí Marta Kovářová
Technický ředitel Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 606443969 korbel@opava.cz

Startují

ročníky 2000 - 2001
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009

Soutěže

Dorostenky 800 m, sedmiboj
Juniorky sedmiboj
Junioři dálka, koule 6kg, disk 1,75kg
Žáci 1000 m, oštěp 600g, devítiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně výška, sedmiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně oba dny od 15 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 100 Kč za víceboj nebo 30 Kč za disciplínu mimo soutěž uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13.4. do 22.4.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v průchodu pod tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 23.4.2019

Čas Disciplíny
16:00 devítiboj Žci
16:10 sedmiboj Jky
16:15 sedmiboj Dky
16:20 disk 1,75kg Jři sedmiboj Žky
17:20 koule 6kg Jři

středa, 24.4.2019

Čas Disciplíny
15:30 pětiboj Žkm
15:45 pětiboj Žcm
16:05 dálka Jři
16:35 oštěp 600g Žci
17:30 800 m Dky Běh 1
17:40 výška Žky
18:25 1000 m Žci Běh 1

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Účast mimo soutěž povolena.