2.Sokolské úterý

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

14.5.2019

Místo

Opava (B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444 sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Anna Konečná
Technický ředitel Milan Vacula
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 606443969 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2010
ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2010

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 300 m př., tyč
Juniorky disk 1kg
Junioři koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 60 m, 150 m, 400 m, 1500 m, výška, tyč, dálka, trojskok
Ženy 60 m, 150 m, 1500 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, kladivo 4kg
Žáci 60 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 15 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za disciplínu při přihlášce na web ČAS do 20 hodin dne 13.5. nebo na mail: sokolopava@tiscali.cz a při nahlášení v závodní kanceláři před startem 100 Kč za disciplínu - uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo na mail, a to od 3.5. do 20 hodin 13.5.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v průchodu pod tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 14.5.2019

Čas Disciplíny
15:00 kladivo 4kg Žci kladivo 4kg Ž kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
15:30 dálka Žci oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci
15:40 300 m př. Dky dálka Žky
16:00 150 m M Běh 1 výška M dálka Ž
16:10 150 m Ž Běh 1
16:30 1500 m M Běh dálka M disk 1kg Jky disk 1kg Žci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
16:40 1500 m Ž Běh výška Ž
16:50 400 m M
17:00 60 m M Běh 1 tyč Dky trojskok Ž
17:05 60 m Ž Běh 1
17:10 60 m Žci Běh 1 koule 4kg Ž koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři
17:15 60 m Žky Běh 1
17:20 trojskok M
17:30 tyč M

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Účast mimo soutěž povolena a dle počtu startujících může být upraven časový pořad.