5.Sokolské úterý

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

18.06.2019

Místo

Opava (Tyršův stadion Opava, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Anna Konečná 728684404 sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Milan Vacula
Technický ředitel Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Lesák 603772444
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 606443969 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2010
ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2010

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky tyč, koule 3kg
Junioři koule 6kg
Muži 60 m, 150 m, 1500 m, výška, tyč, dálka, trojskok, disk 2kg
Ženy 60 m, 150 m, 1500 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg
Žáci 60 m, dálka, koule 4kg
Žákyně 60 m, dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 15 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za disciplínu při přihlášce na web ČAS do 20 hodin dne 17.6. nebo na mail: sokolopava@tiscali.cz a při nahlášení v závodní kanceláři před startem 100 Kč za disciplínu - uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo na mail, a to od 7.6. do 20 hodin 17.6.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu za tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 18.6.2019

Čas Disciplíny
15:00 60 m M Běh 1
15:05 60 m Ž Běh 1
15:10 60 m Žci Běh 1
15:15 60 m Žky Běh 1
15:30 1500 m M dálka Žci
15:40 1500 m Ž dálka Žky
15:50 150 m M Běh 1
16:00 150 m Ž Běh 1 výška M dálka Ž koule 3kg Dky koule 4kg Žci koule 4kg Ž koule 5kg Dci koule 6kg Jři
16:30 dálka M
16:40 výška Ž
17:00 tyč Dky trojskok Ž disk 1kg Ž disk 2kg M
17:20 trojskok M
17:30 tyč M

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Účast mimo soutěž povolena a dle počtu startujících může být upraven časový pořad.