6.Sokolské úterý

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

6.8.2019

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Anna Konečná sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Milan Vacula
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jiří Lesák 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2010
ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2010

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg
Dorostenky tyč
Junioři kladivo 6kg
Muži 60 m, 150 m, 800 m, výška, tyč, dálka, trojskok, kladivo 7,26kg, chůze 3000m
Ženy 60 m, 150 m, 800 m, výška, dálka, trojskok, kladivo 4kg
Žáci 60 m, dálka, kladivo 4kg
Žákyně 60 m, dálka, kladivo 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 15 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za disciplínu při přihlášce na web ČAS do 20 hodin dne 5.8. nebo na mail: sokolopava@tiscali.cz a při nahlášení v závodní kanceláři před startem 100 Kč za disciplínu - uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo na mail, a to od 1.8. do 20 hodin 5.8.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu za tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 6.8.2019

Čas Disciplíny
15:30 dálka Žci
15:40 dálka Žky
16:00 150 m M Běh 1 výška M dálka Ž kladivo 4kg Žci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
16:10 150 m Ž Běh 1
16:20 800 m Ž
16:30 800 m M dálka M kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Ž kladivo 5kg Dci
16:40 60 m Žky Běh 1 výška Ž
16:50 60 m Žci Běh 1
17:00 60 m M Běh 1 tyč Dky trojskok Ž
17:05 60 m Ž Běh 1
17:20 trojskok M chůze 3000m M
17:30 tyč M

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Účast mimo soutěž povolena a dle počtu startujících může být upraven časový pořad.