69.ročník Velké ceny Sokola Opava

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

17.8.2019

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Jiří Štindl 602657810 sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Vlastimil Kovář
Technický ředitel Jaromír Šrek
Hlasatel Jan Škrabal
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 606443969 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 1959 - 2003
ročníky 2004 - 2010
ročníky 1959 - 2003
ročníky 2004 - 2010

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 1500 m př.
Žákyně 60 m, 1500 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 16 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za disciplínu při přihlášce na web ČAS do 20 hodin dne 16.8. nebo na mail: sokolopava@tiscali.cz a při nahlášení v závodní kanceláři před startem 100 Kč za disciplínu - uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo na mail, a to od 25.7. do 16.8. do 20h.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu za tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotnice Zdena Reichlová bude od 16h v závodní kanceláři do konce závodů

Časový pořad

sobota, 17.8.2019

Čas Disciplíny
17:00 60 m Žky Běh 1 tyč Ž dálka Ž koule 7,26kg M
17:20 60 m Žci Běh 1 výška M oštěp 600g Ž
17:40 100 m Ž Běh 1 dálka M
17:50 100 m M Běh 1
18:00 800 m Ž Běh 1 výška Ž tyč M koule 4kg Ž
18:10 1500 m M
18:30 400 m M Běh 1 trojskok M oštěp 800g M
18:40 400 m Ž Běh 1
19:00 200 m Ž Běh 1
19:10 200 m M Běh 1 trojskok Ž
19:20 1500 m př. Žci
19:30 1500 m př. Žky

Možnosti ubytování


nabídka na webu

Adresa nabídka na webu
Web www.sokolopava.cz
Telefon
Email
Poznámka

Další informace

Ceny:    rámc.disciplíny VC muži a ženy dle limitů A,B,C(100m,dálka M) schválených AO

                                              1.místo A-1000Kč(2000Kč),B-500Kč(1000Kč),C-300Kč(600Kč)

                                               2.místo A- 800Kč(1600Kč), B-400Kč(800Kč), C-200Kč(400Kč)

                                               3.místo A- 600Kč(1200Kč), B-200Kč(400Kč), C-100Kč(200Kč)

                                                                   limit A                        limit B                        limit C

Výkonnostní limity: 100m M/Ź                  10,94/12,44                11,34/13,04                11,94/13,84

                                200m M/Ź                  22,04/25,44                23,04/26,84                24,24/28,74

                                400m M/Ź                  49,74/57,14                51,74/1:00,24             54,24/1:04,24

                                 800m Ź                       2:13,24                       2:22,24                       2:35,24

                                1500m M                    3:55,0                         4:08,0                         4:25,0

                                tyč M/Ž                      4,60/3,60                    4,20/3,25                    3,65/2,80

                                koule M/Ž                   15,60/14,00                14,00/12,10                12,00/10,00

                                dálka M/Ž                   7,20/6,00                    6,80/5,60                    6,20/5,20

                                výška M/Ž                  2,02/1,75                    1,90/1,65                    1,75/1,55

                                trojskok M/Ž              14,80/12,30                13,80/11,70                13,00/11,30

                Oštěp M          do 55m, 55-65m,  65-70m,   70-75m,   nad 75m

                1.místo            500Kč,   900Kč,   1100Kč,   2000Kč,   3000Kč

                2.místo            300Kč,   700Kč,     900Kč,   1800Kč,   2500Kč

                3.místo            200Kč,   600Kč,     800Kč,   1600Kč,   2000Kč

 

               Oštěp Ž           do 40m, 40-45m,  45-50m,   50-55m,   nad 55m

                1.místo            500Kč,   900Kč,   1100Kč,   2000Kč,   3000Kč

                2.místo            300Kč,   700Kč,     900Kč,   1800Kč,   2500Kč

                3.místo            200Kč,   600Kč,     800Kč,   1600Kč,   2000Kč

 

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Účast mimo soutěž povolena.