7.Sokolské úterý

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

20.8.2019

Místo

Opava (B.Němcové 22, Tyršův stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Anna Konečná sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jiří Lesák
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2010
ročníky 1959 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2010

Soutěže

Dorostenci disk 1,5kg
Dorostenky tyč
Junioři disk 1,75kg
Muži 60 m, 150 m, 1500 m, výška, tyč, dálka, trojskok, disk 2kg
Ženy 60 m, 150 m, 1500 m, výška, dálka, trojskok, disk 1kg
Žáci 60 m, dálka, disk 1kg
Žákyně 60 m, dálka, disk 0,75kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 15 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za disciplínu při přihlášce na web ČAS do 20 hodin dne 19.8. nebo na mail: sokolopava@tiscali.cz a při nahlášení v závodní kanceláři před startem 100 Kč za disciplínu - uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) nebo na mail, a to od 10.8. do 20 hodin 19.8.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu za tělocvičnou.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 20.8.2019

Čas Disciplíny
15:30 dálka Žci
15:40 dálka Žky
16:00 150 m M Běh výška M dálka Ž disk 1kg Žci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
16:10 150 m Ž Běh
16:20 1500 m Ž
16:30 1500 m M dálka M disk 0,75kg Žky disk 1kg Ž disk 1,5kg Dci
16:40 60 m Žky Běh výška Ž
16:50 60 m Žci Běh
17:00 60 m M Běh tyč Dky trojskok Ž
17:05 60 m Ž Běh
17:20 trojskok M
17:30 tyč M

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Účast mimo soutěž povolena a dle počtu startujících může být upraven časový pořad.