Moravská veteraniáda

Opava

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

12.10.2019

Místo

Opava (B.Němcové 22, Tyršův stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444 jiri.lesak@worldonline.cz
Hlavní rozhodčí Marta Kovářová
Technický ředitel Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jana Králová

Startují

ročníky 1921 - 2010
ročníky 1921 - 2010

Soutěže

Muži 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 3000m
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tělovičně od 8 hodin pro prezentaci.

Startovné

Startovné 50 Kč za předem přihlášený start mailem, poštou, telefonicky nebo na web www.atletika.cz, 100 Kč za přihlášku na místě uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.9. do 11.10. do 18h nebo mailem-sokolopava@tiscali.cz.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Sokola Opava www.sokolopava.cz a ve veteránské sekci výsledků Českého atletického svazu www.atletika.cz. Na webu ČAS budou jen výsledky registrovaných atletů do statistiky

Zdravotní služba

Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v místnosti vedle závodní kanceláře od 9 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

sobota, 12.10.2019

Čas Disciplíny
10:00 3000 m M tyč M dálka Ž koule 7,26kg M
10:10 3000 m Ž
10:20 dálka M koule 4kg Ž
10:30 60 m M tyč Ž
10:40 60 m Ž
11:00 800 m M disk 2kg M
11:05 800 m Ž
11:15 100 m M trojskok M
11:20 100 m Ž disk 1kg Ž
11:30 1500 m M trojskok Ž
11:45 1500 m Ž
12:00 400 m M výška M
12:15 400 m Ž
12:20 výška Ž
12:30 oštěp 800g M chůze 3000m Ž
12:45 chůze 3000m M
12:50 oštěp 600g Ž
13:00 200 m M
13:10 200 m Ž
13:30 kladivo 7,26kg M
13:50 kladivo 4kg Ž

Stravování

Občerstvení bude v průjezdu nebo v restauraci Sport vedle stadionu

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Kategorie:                  muži a ženy od 35 let v 5-tiletých věkových kategoriích , o zařazení rozhoduje věk k 12.10.2019

Startují :                    přihlášení závodníci v těchto kategoriích:

ŽaM 35 nar.od 12.10.1984-1979       

ŽaM 40 nar.od 12.10.1974-1979

ŽaM 45 nar.od 12.10.1974-1969       

ŽaM 50 nar.od 12.10.1969-1964

ŽaM 55 nar.od 12.10.1964-1959       

ŽaM 60 nar.od 12.10.1959-1954

ŽaM 65 nar.od 12.10.1954-1949       

ŽaM 70 nar.od 12.10.1949-1944

ŽaM 75 nar.od 12.10.1944-1939       

ŽaM 80 nar.od 12.10.1939-1934..atd.

Závodí se dle pravidel atletiky WAVA a tohoto rozpisu délky hřebů u treter pro skoky i běhy jsou povoleny maximálně 6mm
Starty mimo soutěž s veteránským náčiním jsou povoleny bez omezení i pro mladší a se startovným.