Přes desenské kopce

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Desná, z.s.

Datum

22.9.2019

Místo

Desná

Vedoucí činovníci

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

DESENSKE KOPCE2019