Atletický trojboj

OREL

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Orel Vyškov

Datum

1.5.2019

Místo

Vyškov (Vyškov na Orlovně, Hřbitovní 490/6)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Anna Málková 773 995 663
Hlavní rozhodčí Ing. Jaromír Čapek

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009

Benjamínci - dívky 2012 a mladší 

Benjamínci - hoši 2012 a mladší

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 60 m př., dálka
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 60 m př., dálka
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, dálka, kriket
Žáci 60 m, 60 m př., dálka
Ml. žáci 60 m, 60 m př., dálka
Ml. žákyně 60 m, 60 m př., dálka
Žákyně 60 m, 60 m př., dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

PREZENCE v posilovně (vchod z dráhy, u startu 50m)

8.30 – 9.30 přípravka, ml. a st. žactvo,

9.45 – 10.45 benjamínci a ml. přípravka.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.4.2019 do 29.4.2019

nebo do pondělí 29. dubna 20:00h na e-mail romanweiter@seznam.cz (příjmení, jméno, ročník narození, oddíl).

Přihlášení v den závodu za zvýšené startovné.

Startovní listiny

                                                            Dálka – sektor A                      Dálka – sektor B

10:00 60 m př. Žci                               dálka EleZ

10:10 60 m př. Žky

10:20 60 m př. Žcm

10:30 60 m př. Žkm

10:40 60 m př. EleH

10:45                                                   dálka Žci, Žky

10:55 60 m př. EleZ

11:00                                                                                                        dálka BenZ               kriket BenH

11:10 60 m EleZm

11:25 60 m EleHm                              dálka EleH

11:40 60 m Žcm                                                                                   dálka EleZm             kriket EleHm

11:55 60 m Žkm

12:10 60 m Žci                                     dálka Žcm                            dálka BenH               kriket BenZ

12:20 60 m Žky

12:30 60 m EleZ

12:55 60 m EleH                                  dálka Žkm                            dálka EleHm             kriket EleZm

13:20 60 m BenH

13:55 60 m BenZ

14:10 Vyhlášení - žactvo , ml. žactvo, přípravka, ml. přípravka, benjamínci

Vysvětlivky:  Žci žáci

                          Žky žákyně

                          Žcm mladší žáci

                          Žkm mladší žákyně

                          EleH přípravka chlapci

                          EleZ přípravka děvčata

                          EleHm přípravka mladší chlapci / časovém pořadu skupina A

                          EleZm přípravka mladší děvčata / časovém pořadu skupina A

                          BenH benjamínci chlapci / časovém pořadu ČASu EleHm přípravka mladší chlapci skupina B

                          BenZ benjamínci děvčata / časovém pořadu ČASu EleZm přípravka mladší dívky skupina B

Časový pořad

středa, 1.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žci Běh dálka EleZ Finále
10:10 60 m př. Žky Běh
10:20 60 m př. Žcm Běh
10:30 60 m př. Žkm Běh
10:40 60 m př. EleH Běh
10:45 dálka Žci Finále dálka Žky Finále
10:55 60 m př. EleZ Běh
11:00 dálka EleZm Finále B kriket EleHm Finále B
11:10 60 m EleZm Běh A
11:25 60 m EleHm Běh A dálka EleH Finále
11:40 60 m Žcm Běh dálka EleZm Finále A kriket EleHm Finále A
11:55 60 m Žkm Běh
12:10 60 m Žci Běh dálka Žcm Finále dálka EleHm Finále B kriket EleZm Finále B
12:20 60 m Žky Běh
12:30 60 m EleZ Běh
12:55 60 m EleH Běh dálka Žkm Finále dálka EleHm Finále A kriket EleZm Finále A
13:20 60 m EleHm Běh B
13:55 60 m EleZm Běh B