1. Atletická středa v Houštce

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

21.8.2019

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Výsledky zpracoval Tereza Veselá

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 60 m, 300 m, 1000 m, tyč, dálka, koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 60 m, 300 m, 1000 m, tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 50 m
Atletická přípravka-dívky 50 m
Juniorky 60 m, 300 m, 1000 m, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 60 m, 300 m, 1000 m, tyč, dálka, koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 60 m, 300 m, 1000 m, tyč, dálka, koule 7,26kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 300 m, 1000 m, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 300 m, 1000 m, 100 m př., tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 1000 m, tyč, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 1000 m, tyč, dálka, koule 2kg, oštěp 400g
Žákyně 60 m, 300 m, 1000 m, 100 m př., tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Při malém počtu závodníků se technické disciplíny slučují.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15:30. 

Startovné

STARTOVNÉ

závodníci všech kategorií uhradí 80,- Kč za jeden start.

Přihlášky

Přihlášky přes internetové stránky ČAS do úterý 20. srpna do 20,00 hod.

Možné přihlášení i na místě - přes vyplněnou kartičku (nejpozději však 30 min. před začátkem disciplíny společně se zaplacením startovného).

Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel!

Šatny

V hlavní budově stadionu v omezené kapacitě – pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 21.8.2019

Čas Disciplíny
16:10 50 m EleZ
16:20 50 m EleH
16:30 100 m př. Žky 100 m př. Žci dálka M dálka Jři dálka Dci dálka Žci dálka Žcm koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Žci koule 4kg Ž koule 4kg Jky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
16:45 60 m Ž 60 m Jky 60 m Dky 60 m Žky 60 m Žkm
17:05 60 m M 60 m Jři 60 m Dci 60 m Žci 60 m Žcm tyč M tyč Ž tyč Jři tyč Dci tyč Žci tyč Žcm tyč Jky tyč Dky tyč Žky tyč Žkm oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žcm oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
17:25 300 m Ž 300 m Jky 300 m Dky 300 m Žky 300 m Žkm dálka Ž dálka Jky dálka Dky dálka Žky dálka Žkm
17:40 300 m M 300 m Jři 300 m Dci 300 m Žci 300 m Žcm kladivo 3kg Dky kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky kladivo 4kg Žci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
17:55 1000 m M 1000 m Jři 1000 m Dci 1000 m Žci 1000 m Žcm
18:05 1000 m Ž 1000 m Jky 1000 m Dky 1000 m Žky 1000 m Žkm

Další informace

OBECNÉ POKYNY

Časový pořad je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám.

Sled disciplín při úpravách časového pořadu bude zachován.

V případě zájmu, minimálně. 5 přihlášených závodníků a po dohodě s ředitelem závodů a hlavním rozhodčím, bude možné zařadit do časového programu další disciplíny.

Všechny běhy jsou měřeny elektrickou časomírou.

V kategorii mužů či žen mohou startovat všechny věkové kategorie.

Ve vrhačských disciplínách každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie.

Všichni závodníci v technických disciplínách budou mít 6 pokusů. Výsledky budou zveřejněny na stránkách www.atletika.cz.