2. Atletická středa v Houštce

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

28.8.2019

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Výsledky zpracoval Tereza Veselá

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

NEREGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI se přihlašují skrze formulář do 27.8.2019, 20:00.

formulář pro přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjSsygo6pVO0V15Mo7Lw4nPFZ-UTJGjpiCq_kZ3fHUSZ9wRg/viewform

*Závodníkovi bude umožněno startovat až po zaplacení startovného 80Kč.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m př., výška, tyč, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, výška, tyč, disk 1kg, kladivo 3kg
Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Juniorky 100 m, 200 m, 800 m, výška, tyč, disk 1kg, kladivo 3kg
Junioři 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m př., výška, tyč, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m př., výška, tyč, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, výška, tyč, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., výška, tyč, disk 1kg, kladivo 4kg
Ml. žáci 60 m př., výška, tyč
Ml. žákyně 60 m př., výška, tyč
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 100 m př., 200 m př., výška, tyč, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Časový pořad je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám. Sled disciplín při úpravách časového pořadu bude zachován. V případě zájmu, minimálně. 5 přihlášených závodníků a po dohodě s ředitelem závodů a hlavním rozhodčím, bude možné zařadit do časového programu další disciplíny. Všechny běhy jsou měřeny elektrickou časomírou.

Ve vrhačských disciplínách každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie. Všichni závodníci v technických disciplínách budou mít 6 pokusů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 15:30.

Startovné

STARTOVNÉ

Závodníci domácího oddílu nehradí.

Ostatní závodníci všech kategorií uhradí 80,- Kč za jeden start.

Přihlášky

Přihlášky přes internetové stránky ČAS do úterý 27. srpna do 20:00 hod.

Možné přihlášení i na místě- přes vyplněnou kartičku (nejpozději však 30 min. před začátkem disciplíny společně se zaplacením startovného).

Šatny

ŠATNY

V hlavní budově stadionu v omezené kapacitě – pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 28.8.2019

Čas Disciplíny
16:00 tyč M tyč Jři tyč Dci tyč Žci tyč Žcm
16:15 60 m EleH 60 m EleZ
16:20 60 m Žky 60 m Žci
16:30 100 m př. Žci 100 m př. Žky výška M výška Ž výška Jři výška Dci výška Žci výška Žcm výška Žky výška Dky výška Jky výška Žkm kladivo 3kg Jky kladivo 3kg Dky kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Žci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
16:35 60 m př. Žcm 60 m př. Žkm
16:45 100 m M 100 m Jři 100 m Dci
16:55 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky
17:00 tyč Ž tyč Jky tyč Dky tyč Žky tyč Žkm
17:15 200 m př. Žky 200 m př. Žci
17:25 200 m M 200 m Jři 200 m Dci 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
17:30 150 m Žky 150 m Žci
17:40 800 m M 800 m Jři 800 m Dci 800 m Žci
17:45 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky 800 m Žky
18:00 1500 m př. M 1500 m př. Jři 1500 m př. Dci 1500 m př. Žci

Další informace

OBECNÉ POKYNY

Časový pořad je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám.

Sled disciplín při úpravách časového pořadu bude zachován.

V případě zájmu, minimálně. 5 přihlášených závodníků a po dohodě s ředitelem závodů a hlavním rozhodčím, bude možné zařadit do časového programu další disciplíny.

Všechny běhy jsou měřeny elektrickou časomírou.

V kategorii mužů či žen mohou startovat všechny věkové kategorie.

Ve vrhačských disciplínách každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie.

Všichni závodníci v technických disciplínách budou mít 6 pokusů. Výsledky budou zveřejněny na stránkách www.atletika.cz.