4. Atletická středa v Houštce

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Stará Boleslav, z.s.

Datum

11.9.2019

Místo

Stará Boleslav

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jaroslav Veselý
Hlavní rozhodčí Mgr. Jindřiška Pluhařová
Časomíru zajišťuje Machota Ondřej
Výsledky zpracoval Tereza Veselá

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci 100 m, 300 m, 800 m, 3000 m, výška, tyč, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 m, 300 m, 800 m, 3000 m, výška, tyč, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 3kg
Atletická přípravka-hoši 300 m
Atletická přípravka-dívky 300 m
Juniorky 100 m, 300 m, 800 m, 3000 m, výška, tyč, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři 100 m, 300 m, 800 m, 3000 m, výška, tyč, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 300 m, 800 m, 3000 m, výška, tyč, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 300 m, 800 m, 3000 m, výška, tyč, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci 100 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., výška, tyč, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Ml. žáci 100 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 200 m př., výška, koule 3kg
Ml. žákyně 100 m, 300 m, 800 m, 60 m př., 200 m př., výška, koule 2kg
Žákyně 100 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., výška, tyč, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg

Technická ustanovení

Při malém počtu závodníků se technické disciplíny slučují.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti. 

Časový pořad  je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám.  Sled disciplín  při úpravách časového pořadu bude zachován. Všechny běhy  jsou měřeny elektrickou časomírou. Ve vrhačských disciplínách  každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie.  Všichni závodníci  v technických disciplínách budou mít 6 pokusů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15:30. 

Startovné

STARTOVNÉ

Závodníci domácího oddílu nehradí. Ostatní závodníci všech kategorií uhradí  80,- Kč za jeden start.

Přihlášky

VYPSANÉ DISCIPLÍNY JSOU POUZE PRO URČENÉ KATEGORIE. NELZE SE PŘIHLAŠOVAT NA DISCIPLÍNY NAPŘÍČ KATEGORIEMI!

PŘIHLÁŠENÍ NA MÍSTĚ JIŽ NEBUDE UMOŽNĚNO!  (POUZE ELEKTRONICKY PŘES ČAS NEBO PŘES FORMULÁŘ)

MOŽNÉ JSOU POUZE ŠKRTY.

 

Přihlášky přes internetové stránky ČAS do úterý 10.9.2019 do 20:00

NEREGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI se přihlašují skrze formulář do 10.9.2019, 20:00. formulář pro přihlášení: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH4NLT2yCzrqd6af-_w74PIRxm4ywy2Sggu8xZHmKr6SZh_g/viewform

*Závodníkovi bude umožněno startovat až po zaplacení startovného 80Kč. (nejpozději 30min před začátkem disciplíny)

Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel!

Rozcvičování

V přilehlém lesoparku nebo výjimečně na stadionu za podmínky dodržování maximální
pozornosti a kázně z důvodů na ploše probíhajících soutěží.

Šatny

V hlavní budově stadionu v omezené kapacitě – pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 11.9.2019

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žkm 60 m př. Žcm výška M výška Jři výška Dci výška Žci výška Žcm disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Dky disk 1kg Jky disk 1kg Ž disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
16:10 100 m př. Žky 100 m př. Žci
16:20 200 m př. Žky 200 m př. Žkm
16:30 200 m př. Žci 200 m př. Žcm tyč Ž tyč Jky tyč Dky tyč Žky tyč M tyč Jři tyč Dci tyč Žci
16:45 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky 100 m Žky 100 m Žkm
16:50 100 m M 100 m Jři 100 m Dci 100 m Žci 100 m Žcm
17:00 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky 800 m Žky 800 m Žkm výška Ž výška Jky výška Dky výška Žky výška Žkm koule 2kg Žkm koule 3kg Žky koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 4kg Ž koule 4kg Jky koule 4kg Dky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
17:05 800 m M 800 m Jři 800 m Dci 800 m Žci 800 m Žcm
17:20 300 m Ž 300 m Jky 300 m Dky 300 m Žky 300 m Žkm kladivo 3kg Dky kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Žci kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
17:25 300 m M 300 m Jři 300 m Dci 300 m Žci 300 m Žcm
17:30 300 m EleZ 300 m EleH
17:40 3000 m Ž 3000 m Jky 3000 m Dky 3000 m Žky
17:50 3000 m M 3000 m Jři 3000 m Dci 3000 m Žci

Stravování

Kiosek na stadionu bude v provozu a lze využít i restauraci na tenisových kurtech cca 100m od stadionu.

Parkování

Parkování autobusů doporučujeme na asfaltové ploše na průseku mezi stadiónem a tenisovými kurty., tj. pokračovat po silnici cca 100 m od vchodu na stadion. 

Je zakázáno parkovat uvnitř areálu (vedle stánku s občerstvením).  Vyjímku mohou dostat přepravci skok. tyčí po předchozí domluvě.

Další informace

OBECNÉ POKYNY

Časový pořad je orientační a bude aktuálně upravován podle počtu přihlášených závodníků k jednotlivým disciplínám.

Sled disciplín při úpravách časového pořadu bude zachován.

V případě zájmu, minimálně. 5 přihlášených závodníků a po dohodě s ředitelem závodů a hlavním rozhodčím, bude možné zařadit do časového programu další disciplíny.

Všechny běhy jsou měřeny elektrickou časomírou.

V kategorii mužů či žen mohou startovat všechny věkové kategorie.

Ve vrhačských disciplínách každý startující závodník bude házet ( vrhat ) s váhou náčiní své věkové kategorie.

Všichni závodníci v technických disciplínách budou mít 6 pokusů. Výsledky budou zveřejněny na stránkách www.atletika.cz.