Memoriál Zuzky Krejčové

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

8.5.2019

Místo

Liberec

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Šebelka 774199543 atletika.lib@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Lékař VZS Petr Jenka 603203105
Časomíru zajišťuje Mgr. Petr Jeřábek 608280509 atletika.lib@volny.cz
Výsledky zpracoval Mgr. Petr Jeřábek 608280509 atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 1959 - 2005
ročníky 1959 - 2005

Soutěže

Muži 60 m, 100 m, 200 m, 1000 m, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, břemeno 16kg, sprint. tr, vrh. tr.
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, 800 m, sprint. tr

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v rozhlasové kabině na tribuně od 09:30 hodin. Přihlášky nejpozději potvrdit 0:30 minut před startem disciplíny.

Startovné

Startovné 50,- Kč za disciplínu,  100,- Kč za sprinterský a vrhačský trojboj  a 150,- Kč za vrhačský pětiboj.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.4.2019 08:00 do 07.5.2019 20:00

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp., každá závodnice zúčastněný na bězích od 800m , musí mít v průběhu soutěže startovní číslo , které održí na startu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno i na závodní ploše atletického stadionu, mimo dobu probíhání disciplín.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v domečku v cíli. 

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat v rozhlasové kabině na tribuně. U disciplíny proběhne prezentace 15 minut před startem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v objektu pod starou kuželnou na protější rovince, a to jak pro závodníky tak i závodnice. Dále je možnost využít šatny na tribuně.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na zadní straně rozhlasové kabiny

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na zadní straně rozhlasové kabiny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na zadní straně rozhlasové kabiny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní službu vykonává Vodní záchranná služba Petr Jenka. V průběhu závodu v cílovém prostoru u domečku.

Časový pořad

středa, 8.5.2019

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 7,26kg M
10:30 60 m Ž Běh sprint. tr Ž
10:40 60 m M Běh sprint. tr M
11:00 koule 7,26kg M vrh. tr. M
11:15 100 m Ž Běh
11:30 100 m M Běh
11:45 1000 m M Běh disk 2kg M
12:00 800 m Ž Běh
12:15 200 m Ž Běh
12:30 200 m M Běh
12:45 oštěp 800g M
13:30 břemeno 16kg M

Další informace

Ceny: Hlavní závod běh na 800 m ženy bez rozdílu kategorií

I.místo   Kč 15.000,-

II.místo  Kč 3.000,-

III.místo Kč 2.000,-

IV.místo Kč 1.500,-   V.místo Kč 1.200,-   VI. Kč 1.000,-  

VII.místo Kč 800,-     VIII.místo Kč 600,-

Cenou ve výši Kč 5.000,- bude odměněna nejlepší závodnice mládežnických kategorií (ročník nar. 2000 a mladší ).

Podmínkou pro vyplacení plných cen je splnění limitu 2:16,62    ( osobní rekord Zuzany Krejčové). 

V opačném případě se ceny krátí o 50%.

Dále budou vyhlášeny a odměněny vítězky jednotlivých věkových kategorií.

Všechny účastnice běhu na 800 m obdrží upomínkový dárek.

Ceny v rámcových závodech (sprinterský trojboj mužů a žen, vrhačský trojboj mužů, 1000m mužů)

I.místo   Kč 500,-   II.místo   Kč 300,-   III.místo   Kč 200,-

 

Poznámka : Muži absolvováním všech 5 vrhačských disciplín dokončí vrhačský pětiboj , který bude vyhlášen bez ocenění.