2. prázdninový mítink

logo M

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

22.7.2019

Místo

Brno (Brno, Vojtova 1020/12c)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Dvořák
Časomíru zajišťuje Petr Marčík
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 1929 - 2012
ročníky 1929 - 2012

Soutěže

Muži 150 m, 300 m, 3000 m, 110 m př., výška, dálka
Ženy 150 m, 300 m, 3000 m, 100 m př., výška, dálka

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 16,30 hodin 

Startovné

50,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.7.2019 do 21.7.2019 do 18,00 hod. Přihlášky na místě v den konání závodu nejméně 1 hod. před startem disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pod hlavní tribunou.

Časový pořad

pondělí, 22.7.2019

Čas Disciplíny
16:30 Prezentace
17:00 150 m M výška Ž
17:20 150 m Ž dálka M
17:45 3000 m M
18:00 3000 m Ž
18:10 výška M
18:15 dálka Ž
18:20 300 m M
18:30 300 m Ž
19:00 110 m př. M
19:20 100 m př. Ž