Vrhačská sobota

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

12.10.2019

Místo

Brno (Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu MIlan Král
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je vypsán pro mužské a ženské kategorie všech věkových skupin včetně MASTERS.

 

VRHAČSKÝ 5BOJ  (kladivo, koule, disk, oštěp, břemeno)

 

Zahájení závodu v 10.00 hod.

 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky IAAF a WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 3 pokusy (bez výjimek) a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9.00 hodin, prezentace nejpozději 30 minut před začátkem závodu.

Startovné

Startovné 200 Kč (zahrnuje i občerstvení).

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.9.2019 do 10.9.2019.

Přihlášky je rovněž možné zaslat na e-mail: sokolrosnicka@email.cz,

nebo telefonicky: Milan Král 603 164 877.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu nebo jeho těsné blízkosti.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877