Vrhačská sobota

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Brno - Žabovřesky

Datum

19.10.2019

Místo

Brno (Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1 a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Král
Hlavní rozhodčí Břetislav Jílek

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Závod je vypsán pro mužské a ženské kategorie všech věkových skupin včetně MASTERS.

 

ZAHÁJENÍ závodu v 10.00 hod.

 

 

DISCIPLÍNY: kladivo, koule, disk, oštěp, břemeno

 

ČASOVÝ POŘAD: kladivo pro všechny kategorie od 10.00 hod.,  ostatní disciplíny následují ve výše uvedeném pořadí.

 

Soutěže

Technická ustanovení

Soutěží se podle platných pravidel atletiky IAAF a WMA.

Každý závodník má v soutěži k dispozici 6 pokusů a závodí s náčiním o hmotnosti odpovídající své kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 9.00 hodin, prezentace nejpozději 30 minut před začátkem závodu.

Startovné

Startovné: každá disciplína 50 Kč, startovné zahrnuje i malé občerstvení.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.9.2019 do 17.10.2019.

Přihlášky je rovněž možné zaslat na e-mail: sokolrosnicka@email.cz, telefonicky: Milan Král 603 164 877.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v areálu atletického stadiónu, přičemž platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOZORU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci a závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici, pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Parkování

Parkování zdarma v areálu nebo jeho těsné blízkosti.

Další informace

 

KONTAKT: TJ SOKOL Brno Žabovřesky, Jana Nečase 1a, 616 00  Brno

www.rosnicka-zabovresky.wz.cz

e-mail: sokolrosnicka@email.cz

Milan Král, tel. 603 164 877