3.Vrhačský Pětiboj

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

26.10.2019

Místo

Kolín (Brankovická 979, Kolín 5)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Sklenář
Hlavní rozhodčí Tomáš Prajsner

Startují

ročníky 1931 - 2005
ročníky 1931 - 2005

     Mládežnické kategorie mohou startovat se svými vahami náčiní.

 

Soutěže

Muži kladivo 7,26kg, vrh. pětiboj
Ženy kladivo 4kg, vrh. pětiboj

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Při přihlášce do 25.10.2019 do 18:00 hod. na www.throw.cz - kladivo: 100,-Kč, pětiboj:  200,-Kč

Při přihlášce na místě - kladivo: 200,-Kč, pětiboj:  400,-Kč

Přihlášky

Online do 25.10. do 18:00 na www.throw.cz nebo na místě nejpozději 20 minut před začátkem disciplíny

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je možné v areálu stadiónu. PŘÍSNÝ ZÁKAZ ROZCVIČOVÁNÍ S NÁŘADÍM MIMO SEKTOR A BEZ DOHLEDU ROZHODČÍCH!!!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. 

Svolavatelna

Prezentace vždy 20 min. před zahájením soutěže u disciplíny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadiónu.

Výsledky

Oficiální výsledky budou uveřejněny na webu www.atletika.cz a na www.throw.cz

Časový pořad

sobota, 26.10.2019

Čas Disciplíny
09:15 kladivo 4kg Ž kladivo 7,26kg M
10:30 vrh. pětiboj Ž vrh. pětiboj M

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu. Občerstvení na stadiónu zajištěno.