Písecký kilometr

Atletika Písek

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Písek, z.s.

Datum

18.5.2019

Místo

Písek (U Papírny 329)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ivan Čuřín 777816141 predseda@atletikapisek.cz
Hlavní rozhodčí Bohuslav Rodina
Časomíru zajišťuje Atletika Písek, z.s
Výsledky zpracoval Jan Škarda jan.skarda@seznam.cz

Startují

ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1929 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Veteránské kategorie mužů i žen: 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let, 70 let a starší.

 

Soutěže

Dorostenci 600 m
Dorostenky 600 m
Atletická přípravka-hoši 50 m, 200 m, 50 m př.
Atletická minipřípravka-hoši 50 m, 50 m př.
Atletická přípravka-dívky 50 m, 200 m, 50 m př.
Atletická minipřípravka-dívky 50 m, 50 m př.
Juniorky 600 m
Junioři 600 m
Muži 200 m, 1000 m
Ženy 200 m, 1000 m
Žáci 60 m, 400 m
Ml. žáci 60 m, 300 m
Ml. žákyně 60 m, 200 m
Žákyně 60 m, 400 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a těchto propozic.

Časový pořad je orientační, může být upraven podle počtu přihlášených. O případných změnách bude pořadatel informovat v rozhlase.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově na stadionu od 08:00 hodin.

Startovné

Jednotné - 50,- Kč za osobu.

Přihlášky

Za registrované závodníky podávají přihlášky oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.5.2019 do 24:00 hodin dne 16.5.2019.

Neregistrovaní závodníci ve stejném termínu na e-mail: jan.skarda@seznam.cz.

Na místě v den závodu, nejpozději 30 minut před startem - za startovné ve výši 100,- Kč za osobu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově na stadionu. Šatny slouží pouze k převlékání. Nenechávejte v šatnách cenné věci. Pořadatel neručí za odložené věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na hlavní tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránkách klubu www.atletikapisek.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na hlavní tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 18.5.2019

Čas Disciplíny
09:00 50 m př. EleZm Běh
09:05 50 m př. EleHm Běh
09:10 50 m př. EleZ Běh
09:15 50 m př. EleH Běh
09:20 50 m EleZm Běh
09:25 50 m EleHm Běh
09:30 50 m EleZ Běh
09:35 50 m EleH Běh
09:40 60 m Žkm Běh
09:45 60 m Žcm Běh
09:50 60 m Žky Běh
09:55 60 m Žci Běh
10:00 200 m EleZ Běh
10:05 200 m EleH Běh
10:15 200 m Žkm Běh
10:20 300 m Žcm Běh
10:30 400 m Žky Běh
10:35 400 m Žci Běh
10:40 600 m Dky Finále 600 m Jky Finále
10:45 600 m Dci Finále 600 m Jři Finále
10:50 200 m Ž Běh
10:55 200 m M Běh
11:00 1000 m Ž Finále
11:10 1000 m M Finále

Parkování

U hlavní budovy je k dispozici omezená parkovací plocha. Hlavní parkoviště je u fobalových stadionů - průchod na atletický stadion je otevřen.

Další informace

Na závodech se finančně podílí Město Písek, ČUS - Česká unie sportu Praha, závod SNOP.