Okresní přebory všech kategorií

AK Hodonin-logo 2

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

27.4.2019

Místo

Hodonín (J. Suka 3584/41, Hodonín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lípa Lukáš akhodonin@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Šíma
Hlasatel Slezák Antonín
Lékař Marta Hanková
Časomíru zajišťuje Kalábek Jaromír
Výsledky zpracoval Lípa Lukáš 730553944 akhodonin@seznam.cz

Startují

ročníky 1959 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009
ročníky 1959 - 2005
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2009

Soutěže

Dorostenci 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, koule 2kg, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Startovné

Závodníci všech kategoríí  100, -Kč / závodník 

Domácí závodníci startovné nehradí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 17.4.2019 od 8:00 hod. do čtvrtku 25.4.2019 do 24:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v přilehlém lesoprarku. V omezené míře se lze rozcvičovat na stadionu pouze v místěch , kde neprobíhá soutěž a povolí to pořadatel.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v tribuně stadionu. Pořadatel zajistí dostatečné množství soutěžního náčiní.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně a slouží pouze pro převlečení. Za případné zrtráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 27.4.2019

Čas Disciplíny
10:00 60 m Žcm Běh koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
10:05 60 m Žkm Běh
10:10 60 m Žci Běh
10:15 60 m Žky Běh
10:20 60 m Dci Běh 60 m Jři Běh 60 m M Běh
10:25 60 m Dky Běh 60 m Jky Běh 60 m Ž Běh
10:40 150 m Žcm Běh kriket Žkm Finále
10:45 150 m Žkm Běh
10:50 150 m Žci Běh
10:55 150 m Žky Běh
11:00 150 m Dci Běh 150 m Jři Běh 150 m M Běh koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále koule 4kg Ž Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
11:10 150 m Dky Běh 150 m Jky Běh 150 m Ž Běh kriket Žcm Finále
11:25 300 m Žcm Běh
11:30 300 m Žkm Běh
11:35 300 m Žci Běh
11:40 300 m Žky Běh
11:45 300 m Dci Běh 300 m Jři Běh 300 m M Běh
11:50 300 m Dky Běh 300 m Jky Běh 300 m Ž Běh
12:00 oštěp 500g Žky Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 600g Ž Finále oštěp 600g Žci Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále oštěp 800g M Finále
12:05 500 m M Běh 500 m Jři Běh 500 m Dci Běh 500 m Žci Běh
12:15 500 m Ž Běh 500 m Jky Běh 500 m Dky Běh 500 m Žky Běh
13:00 disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále disk 1kg Ž Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále

Stravování

Občerstvení možné přímo na stadionu.  

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude u sportovní haly TEZA.

Další informace

V případě nízkého množství přihlášek může pořadatel provést změny v časovém programu závodu, případně zrušit některé disciplíny. O těchto změnách bude pořadatel informovat na svých webových stránkách www.akhodonin.com nejpozději den před závodem, tedy v pátek 26.4.2019.

Loga