Oddílové závody na 60m

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ MDDM Ostrov

Datum

7.5.2019

Místo

Ostrov (atltický stadion M. Kitzbergera)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Eva Zekuciová
Hlavní rozhodčí Lenka Pelcová
Lékař Mudr. Petr Pavelka
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov
Výsledky zpracoval Pelcová Lenka

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2016
ročníky 2008 - 2009

Pouze žactvo registrované v TJ MDDM Ostrov!!

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m
Ml. žáci 60 m
Ml. žákyně 60 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel  atletiky a tohoto rozpisu. Předžactvo startuje z polovysokého startu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výsledky

Výsledky budou vyvěšeny na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 7.5.2019

Čas Disciplíny
14:50 60 m EleZm 60 m EleZ
15:00 60 m EleHm 60 m EleH
15:10 60 m Žcm
15:20 60 m Žkm

Další informace

Každý závodník v cíli obdrží sladkou odměnu.