OMD 3.kolo ml. žactva + 2.kolo st. žactva

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje oddíl TJ MDDM Ostrov

Datum

4.9.2019

Místo

Ostrov (Atletický stadion, ul. Družební)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Eva Zekuciová 792231062 ezek@atlas.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Pelcová
Řídící soutěže družstev Jacek Přibáň
Lékař Mudr. Petr Pavelka
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 150 m, 1500 m, 60 m př., 4x300 m, výška, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., 4x300 m, výška, dálka, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 1500 m, 200 m př., 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  4.9.2019 od 15 hodin v klubovně stadionu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.8.2019  do 2.9.2019 do 22:00hod.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově stadionu, pořadatel za odložené věci neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 4.9.2019

Čas Disciplíny
16:00 200 m př. Žci výška Žci výška Žcm dálka Žky dálka Žkm
16:10 200 m př. Žky oštěp 500g Žky oštěp 600g Žci
16:20 60 m př. Žkm
16:30 60 m př. Žcm
16:40 60 m Žky 60 m Žkm
16:55 60 m Žci 60 m Žcm
17:00 výška Žky výška Žkm dálka Žci dálka Žcm koule 3kg Žky koule 4kg Žci
17:10 kriket Žcm kriket Žkm
17:15 600 m Žkm
17:25 1500 m Žky 1500 m Žci 1500 m Žcm
17:35 150 m Žky 150 m Žkm
17:55 150 m Žci 150 m Žcm
18:15 4x300 m Žky
18:20 4x300 m Žkm
18:25 4x300 m Žci
18:30 4x300 m Žcm