I. atletická středa

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje AK Zlín, z.s.

Datum

10.4.2019

Místo

Zlín (Hradská 854)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Stanislav Laciga +420604668673
Hlavní rozhodčí Šárka Večerková
Časomíru zajišťuje Filip Kotopulos f.kotopulos@gmail.com
Výsledky zpracoval Zuzana Martincová

Startují

ročníky 1959 - 2007
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1959 - 2007
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Startovat mohou atleti od kategorie přípravek až po dospělé.

Soutěže

Dorostenci 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 700g
Dorostenky 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m
Juniorky 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 600g
Junioři 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 800g
Muži 60 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 800g
Ženy 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 600g
Žáci 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 400g, kriket
Žákyně 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 4x300 m, oštěp 500g

Technická ustanovení

V hodu oštěpem závodí atleti s náčiním své věkové kategorie.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 13:00 v sekretariátu AK Zlín, budova SK v 1. patře, Hradská 854.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.4. 2019 do 9.4. 2019 do 20:00.

Přihlašování pouze přes atletickou kancelář, na místě pouze škrty!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Do budovy šaten je zákaz vstupu v tretrách!

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 10.4.2019

Čas Disciplíny
14:45 60 m EleH Běh 60 m EleZ Běh
15:00 60 m M Běh 60 m Jři Běh 60 m Dci Běh 60 m Žci Běh 60 m Žcm Běh
15:20 60 m Ž Běh 60 m Jky Běh 60 m Dky Běh 60 m Žky Běh 60 m Žkm Běh kriket Žcm
15:45 1000 m M Běh 1000 m Jři Běh 1000 m Dci Běh 1000 m Žci Běh 1000 m Žcm Běh kriket Žkm
16:00 1000 m Ž Běh 1000 m Jky Běh 1000 m Dky Běh 1000 m Žky Běh 1000 m Žkm Běh
16:15 600 m M Běh 600 m Jři Běh 600 m Dci Běh 600 m Žci Běh 600 m Žcm Běh
16:25 600 m Ž Běh 600 m Jky Běh 600 m Dky Běh 600 m Žky Běh 600 m Žkm Běh oštěp 500g Žcm oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři oštěp 800g M
16:30 300 m EleH Běh 300 m EleZ Běh 300 m Dky Běh 300 m Jky Běh 300 m Ž Běh 300 m Žky Běh 300 m Žkm Běh 300 m Žcm Běh 300 m Jři Běh 300 m Dci Běh 300 m Žci Běh oštěp 400g Žkm oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky oštěp 600g Ž
16:45 4x300 m M Běh 4x300 m Jři Běh 4x300 m Dci Běh 4x300 m Žci Běh 4x300 m Žcm Běh
17:00 4x300 m Ž Běh 4x300 m Jky Běh 4x300 m Dky Běh 4x300 m Žky Běh 4x300 m Žkm Běh

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad dle počtu startujících.