II. atletická středa

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje AK Zlín, z.s.

Datum

17.4.2019

Místo

Zlín (Hradská 854)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ludmila Antošová +420604257171
Hlavní rozhodčí Šárka Večerková
Časomíru zajišťuje Filip Kotopulos f.kotopulos@gmail.com
Výsledky zpracoval Zuzana Martincová

Startují

ročníky 1959 - 2007
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1959 - 2007
ročníky 1997 - 1999
ročníky 2000 - 2001
ročníky 2002 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Startovat mohou atleti od kategorie ml. žactvo až po dospělé.

Soutěže

Dorostenci 150 m, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg
Dorostenky 150 m, dálka, koule 3kg, disk 1kg
Juniorky 150 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Junioři 150 m, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg
Muži 150 m, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 150 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Žáci 150 m, 100 m př., 4x60 m, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Ml. žáci 150 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 150 m, 60 m př., 4x60 m, dálka, koule 2kg
Žákyně 150 m, 100 m př., 4x60 m, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg

Technická ustanovení

V technických disciplínách jsou pouze 4 pokusy pro všechny zúčastněné atlety.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 14:00 v sekretariátu AK Zlín, budova SK v 1. patře, Hradská 854.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.4. 2019 do 16.4. 2019 do 20:00.

Přihlašování pouze přes atletickou kancelář, na místě pouze škrty!

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Do budovy šaten je zákaz vstupu v tretrách!

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 17.4.2019

Čas Disciplíny
15:00 60 m př. Žkm Běh
15:10 60 m př. Žcm Běh
15:20 100 m př. Žky Běh
15:30 100 m př. Žci Běh disk 1kg Žci Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
15:40 disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Dky Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Ž Finále
16:00 150 m Žkm Běh 150 m Žky Běh 150 m Dky Běh 150 m Jky Běh 150 m Ž Běh
16:15 150 m Žcm Běh 150 m Žci Běh 150 m Dci Běh 150 m Jři Běh 150 m M Běh dálka Žkm dálka Žky dálka Dky dálka Jky dálka Ž
16:45 dálka Žcm dálka Žci dálka Dci dálka Jři dálka M koule 2kg Žkm koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Jky koule 4kg Ž
17:00 koule 3kg Žcm koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
17:15 4x60 m Žkm 4x60 m Žky
17:30 4x60 m Žcm 4x60 m Žci

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový pořad dle počtu startujících.